BỘ Y TẾ YÊU CẦU RÀ SOÁT, KIỂM TRA CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT GĂNG TAY Y TẾ

Tại Công văn Số: 2547/BYT-TB-CT , ngày 07 tháng 04 năm 2021 V/v rà soát, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh găng tay y tế, vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế) đề nghị các Sở Y tế thực hiện những nhiệm vụ sau:

1. Song song với việc tạo điều kiện, ủng hộ khuyến khích phát triển sản xuất, cần quản lý chặt chẽ các đơn vị sản xuất, kinh doanh TTBYT trên địa bản, nhất là các đơn vị sản xuất các mặt hàng trang thiết bị phòng, chống dịch như găng tay y tế, khẩu trang y tế,… mới công bố đảm bảo chất lượng, đúng quy định.

2. Đối với các Sở Y tế có các đơn vị sản xuất găng tay y tế trên địa bàn, đề nghị khẩn trương rà soát, kiểm soát chặt các điều kiện sản xuất theo quy định (đối 2 với 25 đơn vị đã công bố và cả các đơn vị mới); hướng dẫn, chấn chỉnh và thu hồi số tiếp nhận công bố đủ điều kiện sản xuất TTBYT nếu đơn vị không đáp ứng yêu cầu (về người chịu trách nhiệm chính; hệ thống, quy trình sản xuất, lắp đặt thiết bị; hệ thống chưa đủ điều kiện đi vào hoạt động…).

Đối với những trường hợp thu hồi số công bố đủ điều kiển sản xuất TTBYT, đề nghị có báo cáo gấp gửi về Bộ Y tế để kịp thời phối hợp thu hồi Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS), đồng thời thông báo cho các Sở Y tế có liên quan thu hồi phiếu tiếp nhận công bố tiêu chuẩn TTBYT loại A của các đơn vị sản xuất đã công bố theo quy định. 

Cũng tại công văn trên, Bộ Y tế đã thống kê có 25 đơn vị công bố đủ điều kiện sản xuất găng tay y tế tại 11 Sở Y tế  trong cả nước (tính đến hết tháng 03/2021). 
Anh/chị xem chi tiết tại danh sách sau: