Điều 77. Nghị định 117/2020/NĐ-CP: Vi phạm các quy định về dịch vụ tư vấn về trang thiết bị y tế

 

Điều 77. Nghị định 117/2020/NĐ-CP: Vi phạm các quy định về dịch vụ tư vấn về trang thiết bị y tế

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện lại thủ tục công bố đủ điều kiện tư vấn kỹ thuật trang thiết bị y tế khi có sự thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố trước đó.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Tài liệu trong hồ sơ công bố đủ điều kiện tư vấn về kỹ thuật trang thiết bị y tế không bảo đảm tính hợp pháp theo quy định của pháp luật;

b) Tư vấn trang thiết bị y tế khi chưa được cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện;

c) Tư vấn trang thiết bị y tế không đúng phạm vi tư vấn về kỹ thuật trang thiết bị y tế so với hồ sơ công bố đủ điều kiện tư vấn kỹ thuật trang thiết bị y tế.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:
Đình chỉ hoạt động trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện tư vấn về kỹ thuật trang thiết bị y tế đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.

 

Các bác chú ý đọc kỹ luật để tránh mất tiền oan nhé. Cần hỗ trợ thì alo e Huyền – 0969717513 ạ.

 

 

Các dịch vụ vung cấp:

1. Xin giấy phép nhập khẩu thông tư 30

2. Xin đăng ký lưu hành thiết bị y tế BCD

3. Phân loại

4. Xin Công bố đủ điều kiện kinh doanh thiết bị y tế loại BCD

5. Xin công bố loại A

6. Xin công bố đủ điều kiện sản xuất

7. Vận chuyển Exw, Fob khai hải quan trọn gói

8. Thủ tục tạm xuất tái nhập, tạm nhập tái xuất hàng y tế

9. Dịch vụ nhập khẩu ủy thác chuyên nghiệp

10. Công bố thực phẩm chức năng, mỹ phẩm

 

 

 

error: Content is protected !!