KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CHUYÊN NGÀNH BẾP TỪ KHÓ HAY DỄ !!!

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CHUYÊN NGÀNH BẾP TỪ KHÓ HAY DỄ !!!
 
 
1. Cần phân biệt rõ bếp từ cố định và bếp từ di động.
 – Bếp từ cố định: hay còn gọi là bếp lắp âm theo từ ngữ chuyên môn anh em bán bếp. Thì theo an toàn điện QCVN4: 2009/BKHCN bếp từ cố định sẽ không thuộc diện phải kiểm tra. Bếp từ cố định chỉ kiểm tra tương thích điện từ EMC theo QCVN 9:2012/BKHCN (sửa đổi 1:2018)
 
 – Bếp từ di động: hay còn gọi là bếp lắp dương theo từ ngữ chuyên môn anh em bán bếp là bếp có thể di động như kiểu bếp du lịch hoặc bếp 1 vùng nấu trong các quán lẩu. Thì theo an toàn điện QCVN4:2009/BKHCN bếp từ di động sẽ thuộc diện phải kiểm tra. Đồng thời bếp từ di động sẽ kiểm tra cả tương thích điện từ EMC theo QCVN9:2012/BKHCN (sửa đổi 1:2018).
 * Vấn đề anh em hay gặp phải là nhập bếp từ cố định hay bị chi cục đo lường yêu cầu làm cả an toàn điện. Cách giải quyết là anh em hay khai bếp từ lắp âm nên thay đổi sang bếp từ cố định theo đúng từ ngữ chuyên ngành là sẽ được giải quyết.
 
2. Nắm rõ quy trình làm kiểm tra chất lượng
Bước 1: Đăng ký cổng 1 cửa quốc gia hoặc đăng ký trực tiếp tại chi cục nhận hồ sơ giấy
(Hồ sơ cần mẫu đăng ký, hợp đồng, hóa đơn, vận đơn, danh mục hàng hóa)
Bước 2: Lấy số kiểm tra chất lượng lấy từ chi cục đo lường để mở tờ khai, nếu không vướng mắc gì về thuế hay giá thì sẽ được thông quan luôn (từ đây trách nhiệm về chất lượng hàng hóa do chi cục đo lường quản lý, hải quan hết trách nhiệm)
Bước 3: Liên hệ bên tổ chức chứng nhận được cấp giấy phép chỉ định của bộ công thương để tiến hành kiểm tra lô hàng và lấy mẫu thử nghiệm
Bước 4: Trả kết quả cho chi cục (hồ sơ gồm: tờ khai, hình ảnh sản phẩm, nhãn chính và nhãn phụ)
Lưu ý:
– Doanh nghiệp có 15 ngày (không tính thứ 7 chủ nhật) để trả kết quả cho phía chi cục ( nếu quá hạn 15 ngày thì phải có công văn gia hạn).
– Phía cổng 1 cửa quốc gia sẽ cho thời hạn khoảng 30 ngày để truyền kết quả lên cổng 1 cửa quốc gia nếu quá hạn thì sẽ không truyền được sẽ rất khó để giải quyết.
error: Content is protected !!