PHÂN LOẠI VÀ XỬ LÝ THUẾ MẶT HÀNG THỰC PHẨM CHỨC NĂNG DẠNG LỎNG

Thời gian vừa qua, Tổng cục Hải quan nhận được một số phản ánh vướng mắc về phân loại và xử lý thuế đối với mặt hàng khai báo là thực phẩm chức năng dạng xirô. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11, Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính;

Tham khảo chú giải chi tiết HS 2012, HS 2017;

1. Về phân loại

1.1. Về mặt hàng xirô đường:

Tham khảo chú giải chi tiết HS 2012, HS 2017 nhóm 22.02:

“Nhóm này không bao gồm:

… (b) Xirô đường thuộc nhóm 17.02 và xirô đường có thêm hương liệu thuộc nhóm 21.06”

Tham khảo chú giải chi tiết HS 2012, HS 2017 nhóm 17.02 thì:

“Xirô đường gồm các loại xirô của tất cả các loại đường (kể cả xirô lactoza cũng như các dung dịch chứa nước trừ dung dịch chứa nước của đường tinh khiết về mặt hóa học thuộc nhóm 29.40), với điều kiện chưa pha hương liệu hoặc chất màu”

Theo đó:

– Trường hợp mặt hàng xác định là xirô đường thuộc nhóm 17.02.

– Trường hợp mặt hàng xác định là xirô đường có thêm hương liệu thuộc nhóm 21.06.

1.2. Mặt hàng có tên khai báo “thực phẩm chức năng dạng xirô”:

Trường hợp mặt hàng xác định không phải là xirô đường hay xirô đường có thêm hương liệu nêu trên và thỏa mãn là “thực phẩm bổ sung/thực phẩm bảo vệ sức khỏe/thực phẩm chức năng gồm nhiều thành phần (ví dụ: nước, chiết xuất thực vật, đường, vitamin,…) dạng lỏng, đóng gói sẵn sàng để uống luôn (không phụ thuộc vào liều lượng dùng), không phải pha loãng thêm, không chứa cồn hoặc chứa cồn có nồng độ không quá 0,5% tính theo thể tích” thì thuộc nhóm 22.02, mã số 2202.90.30 như hướng dẫn tại công văn số 7183/TCHQ-TXNK ngày 02/11/2017 của Tổng cục Hải quan.

2. Về xử lý thuế:

Đối với các mặt hàng là “thực phẩm bổ sung/thực phẩm bảo vệ sức khỏe/thực phẩm chức năng gồm nhiều thành phần (ví dụ: nước, chiết xuất thực vật, đường, vitamin,…) dạng lỏng, đóng gói sẵn sàng để uống luôn (không phụ thuộc vào liều lượng dùng), không phải pha loãng thêm, không chứa cồn hoặc chứa cồn có nồng độ không quá 0,5% tính theo thể tích” giai đoạn trước ngày 02/11/2017 (ngày công văn hướng dẫn số 7183/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan):

– Trường hợp các lô hàng nhập khẩu doanh nghiệp tự khai, tự xác định số thuế phải nộp (không có văn bản hướng dẫn của cơ quan Hải quan), doanh nghiệp khai chưa đúng mã số 2202.90.30 thì căn cứ hồ sơ hải quan, thực tế hàng hóa nhập khẩu đối chiếu với hướng dẫn phân loại tại công văn số 7183/TCHQ- TXNK ngày 02/11/2017 để thực hiện phân loại, áp dụng mức thuế và xử lý thuế theo quy định.

– Trường hợp mặt hàng cụ thể mà Bộ Tài chính, cơ quan Hải quan đã có văn bản hướng dẫn thì căn cứ thời điểm có hiệu lực và hướng dẫn của các văn bản này để thực hiện phân loại, áp dụng mức thuế.

————————————————————————————————————————————————————————
ASC TRANS – FULL DỊCH VỤ NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ, TPCN, MP
Các dịch vụ cung cấp :
1. Phân loại TTBYT (CHỈ TỪ 400K, Có chứng chỉ hành nghề, chuẩn vào thầu, làm công bố, GPNK, lưu hành)
2. ISO 13485. ISO 9001. ISO 22000
3. Công bố đủ điều kiện sản xuất TTBYT
4. Công bố đủ điều kiện mua bán TTBYT loại BCD
5. Xin giấy phép nhập khẩu TBYT thông tư 30
6. Công bố TTBYT loại A nhập khẩu/sản xuất trong nước
7. Tra soát – Up sửa – Up mới hồ sơ đăng ký lưu hành TTBYT loại BCD nhập khẩu/sản xuất trong nước
8. Tư vấn thuế XNK, MÃ HS, xử lý VAT 5 VAT 10 hàng y tế
9. Công bố TPCN nhập khẩu/sx trong nước, đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo
10. Tự công bố sản phẩm nhập khẩu
11. Công bố mỹ phẩm nhập khẩu
12. Thủ tục hải quan trọn gói
13. Vận chuyển AIR/SEA EXW, FOB, TRUCKING nội địa
☎ Mob: 0965138426 – Ms Hạnh (Mob/Zalo)
???? Hanhht@asctrans.com.vn
error: Content is protected !!