TRUY THU THUẾ HÀNG QUE LẤY MẪU BỆNH PHẨM CÔNG VĂN 2373/TCHQ-TXNK NGÀY 17/06/2022, DOANH NGHIỆP NÊN LÀM GÌ

TRUY THU THUẾ HÀNG QUE LẤY MẪU BỆNH PHẨM CÔNG VĂN 2373/TCHQ-TXNK NGÀY 17/06/2022, DOANH NGHIỆP NÊN LÀM GÌ

Gửi anh chị,
Ngày 17/06/2022 Tổng cục hải quan đã ban hành công văn số 2373/TCHQ-TXNK về việc ” Rà soát, kiểm tra việc áp dụng mã số đối với mặt hàng Que lấy mẫu bệnh phẩm dùng trong y tế
 Mã HS code DN áp: 3821.3822.3926.9018 (Thuế NK 0% hoặc dùng CO FORM E để được hưởng ưu đã thuế NK 0%) phải chuyển sang mã 5601 (Thuế NK 5% và không dùng được CO FORM E)
Anh chị lưu ý để thực hiện áp mã HS code cho các lô hàng đang nhập và sắp nhập
Đối với các lô hàng đã xong, DN rà soát lại nộp bổ sung thêm thuế trong trường hợp khai sai mã HS tránh TH khi bị rà soát, kiểm tra đến có thể bị phạt hành chính ở mức cao hơn
Theo NĐ Số: 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN
– Được khai bổ sung hồ sơ hải quan trong thời hạn quy định: Hàng hóa đang làm thủ tục hải quan thì khai bổ sung trước thời điểm cơ quan hải quan thông báo kiểm tra, hàng hóa đã thông quan thì trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan và trước khi kiểm tra sau thông quan…
– Phạt 10% tính trên số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế khai tăng Sau thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan và trước thời điểm quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra đối với hàng hóa đã được thông quan
– Phạt 20% tính trên số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế khai tăng trong trường hợp được miễn, giảm, hoàn, không thu thuế đối với hành vi không khai bổ sung về trị giá hải quan theo quy định mà bị phát hiện khi kiểm tra, thanh tra đối với trường hợp hàng hóa chưa có giá chính thức tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, hàng hóa có khoản thực thanh toán, hàng hóa có các khoản điều khoản điều chỉnh cộng vào giá trị hải quan chưa xác định được tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan;…
Anh chị lưu ý!
error: Content is protected !!