Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia giai đoạn 2021 – 2022

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia

giai đoạn 2021 – 2022

 

 

83/2021/NĐ-CP ngày 13/09/2021

Ngày có hiệu lực: 13/09/2021 

Ngày hết hiệu lực: 31/12/2022

Full công văn:  NGHỊ ĐỊNH 83/2021/NĐ-CP

 

error: Content is protected !!