Biểu thuế Xuất nhập khẩu – Update mới nhất

CÔNG TY CỔ PHẦN ASC TRANS VIỆT NAMFile Biểu thuế XNK UPDATE T7 2023 đã tích hợp và cập nhật như sau:

Hải quan Quảng Ninh đã cập nhật thêm trong file biểu thuế (bản cập nhật ngày 12/07/2023):

+ Cột thuế suất thuế GTGT và cột “Giảm VAT” để giảm thiểu tối đa việc phải tra cứu đến các phụ lục.

+ Bổ sung cột: “Chi tiết giảm VAT”

+ 3 phụ lục I, II, IIIa, IIIb tích hợp trong file Biểu thuế

VD1: Mã HS 39011012

+ Cột Giảm VAT: Không được giảm VAT (44/2023/NĐ-CP PL1)

+ Cột chi tiết giảm VAT: Polyme dạng nguyên sinh (Gồm: Polyme từ etylen, dạng nguyên sinh; Polyme từ styren, dạng nguyên sinh; Polyme từ vinyl clorua hoặc từ olefin đã halogen hóa khác, dạng nguyên sinh; Polyme từ propylen hoặc từ oleic khác dạng nguyên sinh; Polyme từ axetat vinyl hoặc từ este vinyl và polime vinyl khác dạng nguyên sinh: Polyme acrylic dạng nguyên sinh; Poliamit dạng nguyên sinh; Polyme tự nhiên và các polyme tự nhiên đã biến đổi (Ví dụ: axit alginic, muối và este của nó; protein đã làm cứng, các dẫn xuất hóa học của cao su tự nhiên)) không được giảm VAT (44/2023/NĐ-CP PL1).

VD2: Mã HS 39269099

LINK FILE BIỂU THUẾ XNK UPDATE THÁNG 7/2023:

Tải biểu thuế: BIEU THUE XNK 2023.07.12

Nguồn: Chi cục Hải quan cửa khẩu Hòn Gai

Các anh/ chị cần tư vấn về dịch vụ nhập khẩu, hải quan và đăng ký giấp phép chuyên ngành Thiết Bị Y Tế, xin vui lòng liên hệ.

Mr. Khanh- 0984101111

error: Content is protected !!