Các trường hợp thu hồi Số lưu hành – Nghị định 98/2021/NĐ-CP

Số lưu hành của trang thiết bị y tế

1. Số lưu hành của trang thiết bị y tế là:

a) Số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A, B;

b) Số giấy chứng nhận đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế thuộc loại C, D.

2. Chủ sở hữu số lưu hành là tổ chức công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A, B hoặc tổ chức được cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế thuộc loại C, D.

3. Hiệu lực của số lưu hành: số lưu hành của trang thiết bị y tế có giá trị không thời hạn, trừ trường hợp số lưu hành trang thiết bị y tế được cấp theo quy định về cấp khẩn cấp số lưu hành trang thiết bị y tế phục vụ cho phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa. Căn cứ hồ sơ thực tế của trang thiết bị y tế đề nghị cấp số lưu hành khẩn cấp, Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định thời hạn cụ thể của số lưu hành.

Các trường hợp thu hồi số lưu hành:

1. Tổ chức đăng ký lưu hành giả mạo hồ sơ đăng ký.

2. Trang thiết bị y tế có 03 lô bị thu hồi trong thời gian số lưu hành có hiệu lực, trừ TH CSH số lưu hành tự nguyện thu hồi.

3. Tổ chức đăng ký lưu hành sửa chữa, tẩy xóa làm thay đổi nội dung số lưu hành.

4. CSH số lưu hành chấm dứt hoạt động hoặc không còn được ủy quyền của CSH TTBYT mà chưa có tổ chức thay thế trừ TH Trang thiết bị y tế đã được cấp số lưu hành nhưng chủ sở hữu trang thiết bị y tế hoặc chủ sở hữu số lưu hành trang thiết bị y tế không tiếp tục sản xuất hoặc tuyên bố giải thể, phá sản

5. Trang thiết bị y tế lưu hành trên thị trường không bảo đảm chất lượng đã đăng ký lưu hành

6. Số lưu hành được cấp không đúng thẩm quyền, hồ sơ, thủ tục theo quy định tại Nghị định này

7. Trang thiết bị y tế mà chủ sở hữu số lưu hành hoặc cơ sở phân phối không có cam kết chịu trách nhiệm bảo hành, bảo dưỡng cũng như cung cấp các vật tư để thay thế hoặc phục vụ cho việc sử dụng trang thiết bị y tế trong thời gian 08 năm đối với TH CSH TBYT hoặc CSH sô lưu hành tuyên bố giải thể, phá sản hoặc không tiếp tục sản xuất

8. Trang thiết bị y tế hết thời hạn lưu hành đối với TH tuyên bố giải thể, phá sản theo quy định tại điều 37

9. Trang thiết bị y tế được sản xuất tại cơ sở không đáp ứng điều kiện quy định tại Nghị định này.

10. Chủ sở hữu số lưu hành không thực hiện quy định tại điểm k khoản 3 Điều 74:

k) Chịu trách nhiệm bảo đảm các giấy tờ sau luôn có hiệu lực trong thời gian số lưu hành còn giá trị:
– Giấy lưu hành đối với trang thiết bị y tế nhập khẩu;
– Giấy ủy quyền, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 25 Nghị định này;
– Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành, trừ trường hợp trang thiết bị y tế sử dụng một lần theo quy định của chủ sở hữu trang thiết bị y tế, hoặc tài liệu chứng minh không có chế độ bảo hành

11. Hồ sơ công bố, đăng ký lưu hành của chủ sở hữu số lưu hành không thực hiện đúng theo quy định của Nghị định này.

12. Trang thiết bị y tế được phân loại không đúng theo các quy định về phân loại trang thiết bị y tế.

ASC TRANS – CÁC DỊCH VỤ CUNG CẤP

1. Công bố tiêu chuẩn áp dụng TTBYT loại A,B
2. Đăng ký lưu hành TBYT loại C,D
3. Công bố đủ điều kiện mua bán TBYT loại B,C,D; Công bố đủ sản xuất
4. Công bố TPCN nhập khẩu và sản xuất trong nước
5. Tự công bố thực phẩm thường, dụng cụ chứa đựng thực phẩm, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm….
6. Đăng ký quảng cáo TPCN
7. Công bố Mỹ phẩm nhập khẩu
8. Vận chuyển quốc tế, Thủ tục hải quan (chuyên xử lý VAT 5%),
9. Vận tải nội địa
☎️Mob/Zalo: 0357466411 Ms Liên ASC TRANS
📩Mail: liengt@asctrans.com.vn
Add: Tầng KT, Tòa nhà Hà Đô Park View , KĐT Dịch Vọng, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà
error: Content is protected !!