CO AI không có chữ ký của người XK

Câu hỏi: 23764:

Công ty nhập khẩu hàng từ Ấn Độ có C/O form AI, nhưng trên C/O form AI ở mục ô số 11 không có chứ ký và con dấu của Exporter thì C/O có được chấp nhận không. Mục số 12 thì có con dấu và chữ ký của bên cấp C/O đầy đủ.

 

Ngày gửi: 22/06/2021 – Trả lời: 30/06/2021

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH DUCKSAN VINA

Địa chỉ: KCN Tam Thăng – Tam Kỳ – Quảng Nam – Email : Synguyendactk@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

Căn cứ theo hướng dẫn tại Thông tư số 47/2020/TT-BTC ngày 27/5/2020 của Bộ Tài chính và công văn số 3480/TCHQ-GSQL ngày 29/5/2020 của Tổng cục Hải quan.

Theo đó, cơ quan hải quan tiến hành kiểm tra thông tin C/O điện tử thông qua việc quét mã QR có sẵn trên C/O hoặc kiểm tra tính hợp lệ của C/O thông qua trang thông tin điện từ http://coo.dgft.gov.in. C/O điện tử khi quét mã QR hoặc C/O được tra cứu trên trang thông tin điện tử không có con dấu và chữ ký của người cấp C/O tại ô sô 12, không có chữ ký của người xuất khẩu tại ô số 11 như C/O bản giấy.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.

error: Content is protected !!