CÔNG VĂN 1580/TCHQ-TXNK CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN TRẢ LỜI VỀ HOÀN THUẾ NGUYÊN LIỆU NHẬP KHẨU ĐỂ SẢN XUẤT XUẤT KHẨU THAY ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

CÔNG VĂN 1580/TCHQ-TXNK CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN  TRẢ LỜI VỀ HOÀN THUẾ NGUYÊN LIỆU NHẬP KHẨU ĐỂ SẢN XUẤT XUẤT KHẨU THAY ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

 

Vui lòng liên hệ Ms Nhung – 0352.812.752 (Mob/Zalo) để được tư vấn và hỗ trợ cụ thể

 

 

 

hàng nk để sxxk thay đổi mục đích sử dụng-1

 

hàng nk để sxxk thay đổi mục đích sử dụng-2

error: Content is protected !!