CÔNG VĂN 3106/TCHQ-GSQL V/V THÔNG TIN SỐ LƯỢNG HÀNG TRÊN C/O MẪU AJ

Công văn số 3106/TCHQ-GSQL V/v thông tin số lượng hàng trên C/O mẫu AJ

Liên quan đến khai báo thông tin về số lượng hàng hóa trên C/O mẫu AJ do Nhật Bản phát hành, Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện.

Theo đó không bắt buộc khai thông tin số lượng tại ô số 5 trên CO. Trường hợp thông tin về số lượng hàng hóa tại ô số 7 được khai báo đầy đủ, phù hợp với quy định của hiệp định, cơ quan hải quan đủ cơ sở xác định số lượng hàng hóa nhập khẩu được hưởng ưu đãi thì việc không thể hiện thông tin số lượng hàng hóa tại ô số 5 không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của CO

196614289 188847483158814 717967641965019560 n

 

error: Content is protected !!