CÔNG VĂN CỦA HẢI QUAN VỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẢU THUỘC QUẢN LÝ CỦA BỘ LĐTBXH

CÔNG VĂN SỐ 1721/GSQL-GQ1 CỦA CỤC GIÁM SÁT QUẢN LÝ VỀ HẢI QUAN TRẢ LỜI VỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẢU THUỘC QUẢN LÝ CỦA BỘ LĐTBXH

 

Vui lòng liên hệ Ms Nhung – 0352.812.752 (Mob/Zalo) để được tư vấn và hỗ trợ cụ thể.

 

 

 

ktrcl

 

error: Content is protected !!