CÔNG VĂN CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN VỀ THUẾ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU ĐỂ GIA CÔNG SAU ĐÓ NHẬP KHẨU TRỞ LẠI

CÔNG VĂN 1188/TCHQ-TXNK CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN VỀ THUẾ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU ĐỂ GIA CÔNG SAU ĐÓ  NHẬP KHẨU TRỞ LẠI

 

Vui lòng liên hệ Ms Nhung – 0352.812.752 (Mob/Zalo) để được tư vấn và hỗ trợ cụ thể.

 

 

CV1188TCHQ2021 - thuế xk gia công-1

 

CV1188TCHQ2021 - thuế xk gia công-2

 

 

 

CV1188TCHQ2021 - thuế xk gia công-3

 

 

 

CV1188TCHQ2021 - thuế xk gia công-5

error: Content is protected !!