Công văn hải quan: Hướng dẫn bổ sung chứng từ hàng nhập khẩu theo UKVFTA

Câu hỏi: Ngày 29/01/2021 Công ty chúng tôi có mở tờ khai nhập khẩu thiết bị từ UK, đã nộp thuế NK, và có làm công văn xin được nợ chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo hiệp định UKVFTA đến khi có thông tư, nghị định hướng dẫn, sắp tới công ty cũng có kế hoạch nhập thêm thiết bị mới từ UK, tuy nhiên hiệp định còn mới nên chưa có nhiều hướng dẫn chi tiết để công ty tham khảo làm chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa để được hưởng ưu đãi về thuế. Xin hướng dẫn để công ty chúng tôi bổ sung chứng từ cho lô hàng nhập ngày 29/01/2021 để xin được hoàn thuế NK, và lô nhập sắp tới để được hưởng ưu đãi về thuế

 

Ngày gửi: 27/08/2021 – Trả lời: 30/08/2021

Tên doanh nghiệp: cá nhân

Địa chỉ: Hàm Thuận Bắc, Bình thuận – Email 

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

– Căn cứ Nghị định số 53/2021/TT-BTC ngày 21/5/2021 của Chính phủ về “Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len giai đoạn 2021 – 2022” (Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành), quy định:

Điều 5. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam

1. Ký hiệu Hàng hóa nhập khẩu không được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Hiệp định UKVFTA.

2. Đối với hàng hóa nhập khẩu áp dụng hạn ngạch thuế quan gồm một số mặt hàng thuộc các nhóm hàng 04.07; 17.01; 24.01; 25.01, thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt trong hạn ngạch là mức thuế suất quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này; danh mục và lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu hàng năm theo quy định của Bộ Công Thương và mức thuế suất thuế nhập khâu ngoài hạn ngạch áp dụng theo quy định tại Nghị định số 57/2020/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có) tại thời điểm nhập khẩu.

3.Điều kiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định UKVFTA

Hàng hóa nhập khẩu được áp dụng mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định UKVTTA phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.

b) Được nhập khẩu vào Việt Nam từ:

– Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len;

– Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Hàng hoá nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước).

c) Đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa và có chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hoá theo quy định của Hiệp định UKVFTA.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

2. Đối với các tờ khai hải quan của các mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, nếu đáp ứng đủ các quy định để được hưởng thuế suất thuế xuất khẩu ưu đãi, thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam tại Nghị định này và đã nộp thuế theo mức thuế cao hơn thì được cơ quan hải quan xử lý tiền thuế nộp thừa theo quy định của pháp luật về quản lý thuế”.

– Đối với hàng hóa nhập khẩu từ Anh và Bắc Ai-len, về quy tắc xuất xứ hàng hóa, Công ty thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BCT ngày 11/6/2021 của Bộ Công Thương “Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len”.

– Thủ tục xử lý tiền thuế nộp thừa, xử lý tiền thuế được hoàn thực hiện theo quy định tại khoản 64, 65 Điều 1, Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính “Sửa đổi, bổ sung một số điều tại thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện, trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.

error: Content is protected !!