CV Số: 2402/TCHQ-TXNK (20/06/2022) TỔNG CỤC HẢI QUAN TRẢ LỜI VỀ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI THIẾT BỊ , DỤNG CỤ Y TẾ

Ngày 20/06/2022 , CV Số: 2402/TCHQ-TXNK – Tổng cục Hải Quan trả lời doanh nghiệp về yêu cầu hướng dẫn thuế GTGT đối với thiết bị, dụng cụ y tế .

Qua công văn ,Tổng cục Hải quan trả lời , trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa vào thời điểm văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thì áp dụng thequy định đó. Trường hợp Doanh nghiệp nhập khu thiết bị, dụng cụ y tế trước ngày 1/8/2021 thực hiện theo quy định tại Khoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ; từ ngày 1/8/2021 thực hiện theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 43/2021/TT-BTC.ANH CHỊ CẦN HỖ TRỢ DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
Contact: 035. 964 . 0276 – Phương Lâm (zalo)
1. Xin Công bố tiêu chuẩn áp dụng TTBYT loại A và B
2. Rà soát, up mới hồ sơ lưu hành TTBYT loại C và D
3. Sửa hồ lưu hành TTBYT loại C và D đã up, đang bị phản hồi
4. Tư vấn phân loại TBYT miễn phí
5. Xin Công bố đủ điều kiện kinh doanh thiết bị y tế loại BCD
6. Xin công bố đủ điều kiện sản xuất thiết bị y tế
7. Vận chuyển quốc tế EXW, FOB
8. Khai hải quan trọn gói
9. Đăng ký ISO 13485/ ISO 9001

 

error: Content is protected !!