DANH MỤC MÃ HS CODE HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ ĐƯỢC HƯỞNG VAT 5%

MÃ HS CODE BỘ THỬ CHUẨN ĐOÁN BỆNH SỐT RÉT 30021100
MÃ HS CODE DUNG DỊCH XỊT HOẶC KEM PHÒNG NGỪA LOÉT DO TÌ ĐÈ 30021100
MÃ HS CODE DUNG DỊCH VỆ SINH MŨI 30049099
MÃ HS CODE XỊT MŨI NƯỚC BIỂN 33079090
MÃ HS CODE XỊT TAI 33079090
MÃ HS CODE XỊT HỌNG 30049099
MÃ HS CODE NƯỚC MẶT NHÂN TẠO 30049099
MÃ HS CODE NHŨ TƯƠNG NHỎ MẮT 30049099
MÃ HS CODE GEL,DUNG DỊCH LÀM ẨM,LÀM MỜ VẾT THƯƠNG 30049099
MÃ HS CODE GEL DÙNG CHO VẾT THƯƠNG Ở MIỆNG 30049099
MÃ HS CODE DỊCH LỌC THẬN 30049099
MÃ HS CODE BĂNG DÁN 30051010
MÃ HS CODE MIẾNG DÁN SÁT KHUẨN 30051090
MÃ HS CODE MIẾNG DÁN HẠ SỐT 30051090
MÃ HS CODE MIẾNG DÁN LẠNH 30051090
MÃ HS CODE MIẾNG DÁN GIỮ LẠNH 30051090
MÃ HS CODE BĂNG Y TẾ 30059010
MÃ HS CODE GẠC Y TẾ 30059020
MÃ HS CODE BÔNG Y TẾ 30059090
MÃ HS CODE CHỈ TỰ TIÊU VÔ TRÙNG 30061010
MÃ HS CODE MIẾNG CHẮN DÍNH MIẾNG ĐỆM VÔ TRÙNG 30061010
MÃ HS CODE VẬT LIỆU CẦM MÁU 30061090
MÃ HS CODE TẤM NÂNG PHẪU THUẬT 30061090
MÃ HS CODE LƯỚI ĐIỀU TRỊ THOÁT BỊ 30061090
MÃ HS CODE KEO DÁN SINH HỌC 30061090
MÃ HS CODE MÀNG NGĂN HẤP THU SINH HỌC 30061090
MÃ HS CODE KEO TẠO MÀNG VÔ TRÙNG 30061090
MÃ HS CODE TẢO NONG VÔ TRÙNG 30061090
MÃ HS CODE NÚT TẢO NONG VÔ TRÙNG 30061090
MÃ HS CODE CHẤT THỬ NHÓM MÁU 30062000
MÃ HS CODE XI MĂNG HÀN RĂNG 30064010
MÃ HS CODE XI MĂNG GẮN XƯƠNG 30064020
MÃ HS CODE BỘ DỤNG CỤ CẤP CỨU 30065000
MÃ HS CODE BỘ KÍT CHĂM SÓC VẾT THƯƠNG 30065000
MÃ HS CODE GEL SIÊU ÂM 30067000
MÃ HS CODE GEL BÔI TRƠN ÂM ĐẠO 30067000
MÃ HS CODE DỊCH NHẦY DÙNG TRONG PHẪU THUẬT PHACO 30067000
MÃ HS CODe DỤNG CỤ MỔ TẠO HẬU MÔN GIẢ 30061010
MÃ HS CODE:BỘT NHÃO LÀM CHẶT CHÂN RĂNG 33061010
MÃ HS CODE DUNG DỊCH NGÂM RỬA KÍNH ÁP TRÒNG 33079050
MÃ HS CODE NƯỚC MẮT NHÂN TẠO 33079050
MÃ HS CODE PHIM XQUANG DÙNG TRONG Y TẾ 37011000
MÃ HS CODE TẤM CẢM BIẾN NHẬN ẢNH X QUANG 37019990
MÃ HS CODE DUNG DỊCH KHƯ KHUẨN DỤNG CỤ Y TẾ 38089490
MÃ HS CODE  QUE THỬ THAI 38220090
MÃ HS CODE KIT TEST COVID 38220090
MÁ HS CODE QUE THỬ NƯỚC TIỂU 38220090
MÃ HS CODE QUY THỬ MA TÚY 38220090
MÃ HS CODE HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM 38220090
MÃ HS CODE HÓA CHẤT SINH HÓA 38220090
MÃ HS CODE CUVET bằng nhựa 39269039
MÁ HS CODE ĐẦU CÔN BẰNG NHỰA 39269039
MÃ HS CODE KHAY NGÂM DỤNG CỤ TIỆT KHUẨN BĂNG NHỰA 39269039
MÃ HS CODE BỘ CHUYỂN TIẾP BĂNG NHỰA trong y tế 39269039
MÃ HS CODE ỐNG NỐI BẰNG NHỰA TRÒNG Y TẾ 39269039
MÃ HS CODE MIẾNG NẸP SAU PHẪU THUẬT 39269039
MÃ HS CODE MẶT NẠ CỐ ĐỊNH 39269039
MÃ HS CODE KẸP ỐNG THÔNG TRONG Y TẾ 39269039
MÃ HS CODE DÂY DẪN TRONG Y TẾ 39269039
MÃ HS CODE MIẾNG DÁN GIỮ ỐNG THÔNG TRONG Y TẾ 39269039
MÃ HS CODE TÚI ĐỰNG NƯỚC TIỂU 39269039
MÃ HS CODE TÚI ĐỰNG DỊCH XẢ TRON LỌC MÀNG BỤNG 39269039
MÃ HS CODE ỐNG NGHIỆM CHỨA CHẤT CHỐNG ĐÔNG 39269039
MÃ HS CODE TÚI ÉP TIỆT TRUNG 39269039
MÃ HS CODE BAO BÌ ĐỰNG DỤNG CỤ KHÔNG CHỨA GIẤY 39269039
MÃ HS CODE BAO CHỤP ĐẦU ĐÈN Y TẾ 39269039
MÃ HS CODE BAO CAMERA NỘI SOI DÙNG TRONG Y TẾ BẰNG NHỰA 39269039
MÃ HS CODE TÚI ĐỰNG BỆNH PHẨM NỘI SOI 39269039
MÃ HS CODE BAO CAO SU 40141000
MÃ HS CODE GĂNG TAY PHẪU THUẬT 40151100
MÃ HS CODE GĂNG KHÁM 40151100
MÃ HS CODE TẤT VỚ DÙNG CHO NGƯỜI GIÃN TÍNH MẠCH 61151010
MÃ HS CODE ÁO PHẪU THUẬT 62114310
MÃ HS CODE KHẨU TRANG PHẪU THUẬT 63079040
MÃ HS CODE MÁY HẤP TIỆT TRUNG 84192000
MÃ HS CODE NỒI HẤP TIỆT TRÙNG 84192000
MÃ HS CODE MÁY TIỆT TRÙNG NHIỆT ĐỘ THẤP 84192000
MÃ HS CODE MÁY LY TÂM TRONG Y TẾ 84211990
MÃ HS CODE XE LĂN 87131000
MÃ HS CODE XE ĐẨY BỆNH NHÂN 87131000
MÃ HS CODE CÁNG CƯU THƯƠNG 87131000
MÃ HS CODE KÍNH ÁP TRÒNG 90013000
MÃ HS CODE KÍNH LÚP PHẪU THUẬT 90029090
MÃ HS CODE THIẾT BỊ SOI DA 90029090
MÃ HS CODE KÍNH THUỐC 90049010
MÃ HS CODE KÍNH HIỂM VI PHẪU THUẬT 90118000
MÃ HS CODE MÁY CHIẾU TIA LASER CO2 Điều trị 90132000
MÃ HS CODE MÁY ĐIỆN TIM 90181100
MÃ HS CODE MÁY SIÊU ÂM CHUẨN ĐOÁN 90181200
MÃ HS CODE MÁY ĐO ĐỘ LOÃNG XƯƠNG BẰNG SIÊU ÂM 90181200
MÃ HS CODE MÁY ĐO NHỊP TIM THAI BẰNG SIÊU ÂM 90181200
MÃ HS CODE HỆ THỐNG THIẾT BỊ SIÊU ÂM CƯỜNG ĐỘ CAO 90181200
MÃ HS CODE MÁY CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ 90181300
MÃ HS CODE THIẾT BỊ GHI BIỂU ĐỒ NHẤP NHÁY 90181400
MÃ HS CODE MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN 90181900
MÃ HS CODE MÁY ĐO ĐỘ VÀNG DA 90181900
MÃ HS CODE MÁY ĐIỆN NÃO 90181900
MÃ HS CODE MÁY ĐIỆN CƠ 90181900
MÃ HS CODE HỆ THỐNG NỘI SOI CHUẨN ĐOÁN 90181900
MÃ HS COD MÁY ĐO PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG HÔ HẤP 90181900
MÃ HS CODE THIẾT BỊ ĐỊNH VỊ TRONG PHẪU THUẬT 90181900
MÃ HS CODE MÁY CHIẾU TIA CỰC TÍM, HỒNG NGOẠI 90182000
MÃ HS CODE BƠM TIÊM 90183110
MÃ HS CODE BƠM TIÊM ĐIỆN 90183110
MÃ HS CODE MÁY TRUYỀN DỊCH 90183110
MÃ HS CODE KIM TIÊM BẰNG KIM LOẠI 90183110
MÃ HS CODE KIM KHÂU VẾT THƯƠNG 90183110
MÃ HS CODE KIM PHẪU THUẬT BẰNG KIM LOẠI 90183110
MÃ HS CODE KIM BÚT LẤY MẤU 90183110
MÃ HS CODE KIM DÙNG VỚI HỆ THỐNG THẬN NHÂN TẠO 90183110
MÃ HS CODE KIM LUỒN TĨNH MẠCH MÁU 90183110
MÃ HS CODE ỐNG THÔNG ĐƯỜNG TIỂU 90183910
MÃ HS CODE ỐNG THÔNG 90183990
MÃ HS CODE ỐNG DẪN LƯU 90183990
MÃ HS CODE DỤNG CỤ MỞ ĐƯỜNG VÀO MẠCH MÁU 90183990
MÃ HS CODE KÍT POOL TIỂU CẦU VÀ LỌC BẠCH CẦU 90183990
MÃ HS CODE DÂY NỐI QUẢ LỌC MÁU RÚT NƯỚC 90183990
MÃ HS CODE DÂY DẪN MÁU 90183990
MÃ HS CODE DÂY THÔNG DẠ DÀY 90183990
MÃ HS CODE ỐNG THỐNG CHO ĂN 90183990
MÃ HS CODE DỤNG CỤ LẤY MÁU MẪU 90183990
MÃ HS CODE DÂY NỐI DÀI BƠM TIÊM ĐIỆN 90183990
MÃ HS CODE ỐNG DẪN LƯU 90183990
MÃ HS CODE KHOAN DÙNG TRONG NHA KHOA 90184100
MÃ HS CODE MÁY ĐO KHÚC XẠ 90185000
MÃ HS CODE  MÁY ĐO ĐIỆN VÕNG MẠC 90185000
MÃ HS CODE MÁY CHỤP CẮT LỚP ĐÁY MẮT 90185000
MÃ HS CODE MÁY CHỤP HUYENHF QUANG ĐÁY MẮT 90185000
MÃ HS CODE HỆ THỐNG PHẪU THUẬT CHUYÊN NGÀNH NHÃN KHOA 90185000
MÃ HS CODE MÁY CẮT DỊCH KÍNH 90185000
MÃ HS CODE MÁY CẮT VẠT GIÁC MẠC 90185000
MÃ HS CODE MÁY LASER ĐIỀU TRỊ TRONG NHÃN KHOA 90185000
MÃ HS CODE DỤNG CỤ THỐNG ÁP LỰC NỘI NHÃN TRONG PHẪU THUẬT GLOCOM 90185000
MÃ HS CODE BỘ THEO DÕI TĨNH MẠCH 90189020
MÃ HS CODE MÁY SOI TĨNH MẠCH 90189020
MA HS CODE MÁY PHÁ RUNG TIM 90189030
MÃ HS CODE DAO MỔ ĐIỆN 90189030
MÃ HS CODE DAO MỔ SIÊU ÂM 90189030
MÃ HS CODE DAO MỔ LASER 90189030
MÃ HS CODE MÁY GẤY MÊ KÈM THỞ 90189030
MÃ HS CODE MÁY GIÚP THỞ 90189030
MÃ HS CODE LỒNG ẤP TRẺ SƠ SINH 90189030
MÃ HS CODE HỆ THỐNG TÁN SỎI 90189030
MÃ HS CODE THIẾT BỊ LỌC MÁU 90189030
MÃ HS CODE THIẾT BỊ PHẪU THUẬT LẠNH 90189030
MÃ HS CODE MÁY TIM PHỒI NHÂN TẠO 90189030
MÃ HS CODE MÁY LỌC GAN 90189030
MÃ HS CODE MÁY CHẠY THẬN NHÂN TẠO 90189030
MÃ HS CODE HỆ THỐNG PHẪU THUẬT TIỀN LIỆT TUYẾN 90189030
MÃ HS CODE ĐINH, NẸP ,VÍT XƯƠNG 90211000
MÃ HS CODE RĂNG GIẢ 90211000
MÃ HS CODE KHỚP GIẢ 90213100
MÃ HS CODE CÁC BỘ PHẬN NHÂN TẠO CỦA CƠ THỂ 90213900
MÃ HS CODE MÁY TRỢ THÍNH 90214000
MÃ HS CODE KHUNG GIÁ ĐỠ MẠCH VÀNH 90219000
MÃ HS CODE HẠT NÚT MẠCH 90219000
MÃ HS CODE LƯỚI LỌC HUYẾT KHỐI 90219000
MÃ HS CODE DỤNG CỤ ĐÓNG ĐỘNG MẠCH 90219000
MÃ HS CODE THỦY TINH THỂ NHÂN TẠO 90219000
MÃ HS CODE THIẾT BỊ CHỤP CẮT LỚP 90201200
MÃ HS CODE THIẾT BỊ CHUẨN ĐOÁN ĐIỀU TRỊ TRONG NHA KHOA 90221300
MÃ HS CODE MÁY XQUANG 90221400
MÃ HS CODE MÁY COBAN ĐIỀU TRỊ UNG THƯ 90222100
MÃ HS CODE MÁY GIA TỐC TUYẾN TÍNH 90222100
MÃ HS CODE DAO MỔ GAMMA CÁC LOẠI 90222100
MÃ HS CODE THIẾT BỊ XẠ TRỊ ÁP SÁT 90222100
MÃ HS CODE HỆ THỐNG PET ,SPECT 90229090
MÃ HS CODE THIẾT BỊ ĐO ĐỘ TẬP TRUNG I ỐT 90229090
MÃ HS CODE NHIỆT KẾ ĐIỆN TỬ 90251919
MÃ HS CODE NHIỆT KẾ THỦY NGÂN 90251920
MÃ HS CODE MÁY PHÂN TÍCH SINH HÓA 90278030
MÃ HS CODE MÁY PHÂN TÍCH ĐIỆN GIẢI KHÍ MÁU 90278030
MÃ HS CODE MÁY PHÂN TÍCH HUYẾT HỌC 90278030
MÃ HS CODE MÁY ĐO ĐÔNG MÁU 90278030
MÃ HS CODE MÁY ĐO TỐC ĐỘ MÁU LẮNG 90278030
MÃ HS CODE HỆ THỐNG XÉT NGHIỆM ELISA 90278030
MÃ HS CODE MÁY PHÂN TÍCH NHÓM MÁU 90278030
MÃ HS CODE MÁY CHIẾT TÁCH TẾ BÀO 90278030
MÃ HS CODE MÁY ĐO NGƯNG TẬP VÀ PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG TIÊU CẨU 90278030
MÃ HS CODE MÁY ĐỊNH DANH VI RÚT 90278030
MÃ HS CODE MÁY PHÂN TÍCH MIỄN DỊCH 90278030
MÃ HS CODE MÁY ĐO TẢI LƯỢNG VI KHUẨN VI RÚT 90278030
MÃ HS CODE MÁY ĐO ĐƯỜNG HUYẾT 90278030
MÃ HS CODE GHẾ NHA KHOA VÀ BỘ PHẬN 94021010
MÃ HS CODE GIƯỜNG BỆNH NHÂN 94021010
MÃ HS CODE BÀN MỔ 94029010
MÃ HS CODE GIƯỜNG CẤP CỨU 94029010
MÃ HS CODE GIƯỜNG HỒI SỨC 94029010
MÃ HS CODE TỦ ĐẦU GIƯỜNG BỆNH NHÂN 94029010
MÃ HS CODE XE ĐẨY DỤNG CỤ CHUYÊN DỤNG 94029010
MÃ HS CODE GHẾ LẤY MÁU 94029010
MÃ HS CODE GHẾ TRUYỀN DỊCH 94029010
MÃ HS CODE GHẾ TRUYỀN HÓA CHẤT 94029010
MÃ HS CODE NGHẾ VỆ SINH DÀNH CHO BỆNH NHÂN 94029020
MÃ HS CODE ĐÈN MỔ TREO TRẦN 94051020
MÃ HS CODE ĐÈN MỔ ĐỂ BÀN 94052010
MÃ HS CODE ĐÈN KHÁM 94052090
MÃ HS CODE ĐÈN PHẪU THUẬT 90454091

Để được tư vấn chính sách, thủ tục nhập khẩu cụ thể của từng mặt hàng vui lòng liên hệ: 0975462608 (Mob/Zalo)

ASC TRANS – FULL DỊCH VỤ HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ, TPCN, MỸ PHẨM

1. Xin giấy phép nhập khẩu thông tư 30
2. Xin đăng ký lưu hành thiết bị y tế BCD
3. Phân loại (Chuẩn vào thầu – Được phân loại lại 1 lần miễn phí)
4. Xin Công bố đủ điều kiện kinh doanh thiết bị y tế loại BCD
5. Xin công bố loại A
6. Xin công bố đủ điều kiện sản xuất
7. Vận chuyển Exw, Fob khai hải quan trọn gói
8. Thủ tục tạm xuất tái nhập, tạm nhập tái xuất hàng y tế
9. Công bố TPCN trong nước, nhập khẩu
10. Đăng ký quảng cáo hàng TPCN
11. Công bố mỹ phẩm
 
Mob: 0975462608 (zalo) – Ms Minh Anh
Mail: minhanhnt@asctrans.com.vn
Add: Tầng KT, Tòa nhà Hà Đô Park View(N10) , KĐT Dịch Vọng, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
Group zalo trao đổi chia sẻ số lưu hành: https://zalo.me/g/jydiap757
Group trao đổi mua bán TTBYT: https://www.facebook.com/groups/338752930888278

 

error: Content is protected !!