ĐÍNH KÈM BẢN SCAN CO LÊN HỆ THỐNG XỬ LÝ DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ HẢI QUAN

CÔNG VĂN 713/TCHQ – GSQL CHẤN CHỈNH VIỆC GỬI KÈM BẢN SCAN GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ NGÀY 05 THÁNG 02 NĂM 2021

Theo đó:

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục trưởng Cục hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cụ Hải quan thực hiện:

1/ Rà soát các tờ khai hải quan thông quan và được áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt nhưng chưa đính kèm bản scan của C/O để yêu cầu người khai hải quan nộp bổ sung bản scan CO lệ hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan. Báo cáo kết quả thực hiện về Tổng cục hải quan (qua Cục giám sát quản lý về Hải quan) trước ngày 08/03/2021

2/ Chấn chỉnh công chức đã tiếp nhận, xử lý tờ khai nhập khẩu không đính kèm bản scan CO để đảm bảo thực hiện việc khai, nộp hồ sơ hải quan đúng quy định.

Các bác cần hỗ trợ thủ tục hải quan – dịch vụ logistics trọn gói chuyên nghiệp thì alo em Liên 0357466411

error: Content is protected !!