DỰ THẢO ÁP DỤNG QUẢNG CÁO TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BẮT BUỘC

DỰ THẢO ÁP DỤNG QUẢNG CÁO TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BẮT BUỘC

 

 

 

Giấy-phép-đủ-điều-kiện-sản-xuất-trang-thiết-bị-y-tế1

 

 

 

 

Dự thảo Các quy định về công bố nội dung quảng cáo trang thiết bị y tế thực hiện theo lộ trình như sau:
 
a) Công bố nội dung quảng cáo trang thiết bị thuộc loại A, B bắt đầu áp dụng từ ngày 01 tháng 07 năm 2021;
b) Công bố nội dung quảng cáo trang thiết bị thuộc loại C, D bắt đầu áp dụng từ ngày 01 tháng 07 năm 2022.
 
 
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'se S So 10 A tế thực S 12. Các quy định về công bổ nội dung quảng cáo trang thiết bị hiện theo lô trình như sau. a) Công bổ nội dung quảng cáo trang thiết bị thuốc loại A B bắt đâu áp dụng từ ngày 01 tháng 07 năm 2021; b) Công bổ nội dung quảng cáo trang thiêt bị thuộc loại C, D bắt đâu dụng từ ngày 01 tháng 07 năm 2022.'
 
 
 
 
Vui lòng liên hệ Ms Nhung – 0352.812.752 (Mob/Zalo) để được tư vấn và hỗ trợ cụ thể.
 
error: Content is protected !!