EVFTA HÀNG NHẬP KHẨU- MÃ SỐ REX

EVFTA HÀNG NHẬP KHẨU
Mã số REX trên chứng từ TCNXX
Theo đó mã số REX sẽ được kiểm tra thông tin trên Hệ thông điện tử của Liên minh Châu Âu về thông tin hàng hóa, ngày hết hạn hiệu lực của mã REX
Tuy nhiên, việc thiếu thông tin về hàng hóa và ngày hết hạn hiệu lực của mã REX không được tìm thấy trên trang Hệ thống điện tử không phải là căn cứ từ chối chứng từ TCNXX do nhà XK không đồng ý phổ biến thông tin chi tiết về doanh nghiệp và hàng hóa
==================================
HẢI QUAN HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ, THỰC PHẨM CHỨC NĂNG, MỸ PHẨM
LIÊN HỆ: HOÀI ANH 0388897575
error: Content is protected !!