Gia hạn thời hạn nộp thuế hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Công văn 3694/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về gia hạn thời hạn nộp thuế hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

1. Theo quy định tại Điều 49 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14, điều 1 Luật số 21/2012/QH13 thì một trong các trường hợp người nộp thuế được gia hạn nộp thuế là không có khả năng nộp thuế đúng hạn do gặp khó khăn đặc biệt khác theo quy định của Chính phủ.

Vì vậy, ngày 8/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về gia hạn nộp thuế và tiên thuế đất để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đìnhvà cá nhân kinh doanh bị tác động bở dịch Covid-19. Theo đó, Nghị định quy định về gia hạn thời gian nộp thuế GTGT (Trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu), thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất.

2. Ngoài ra, pháp luật về quản lý thuế đã quy định việc gia hạn nộp thuế xem xét trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế thuộc trường hợp: Bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, cụ thể như sau:

2.1 Khoản 1, điều 49 luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 điều 1 Luật số 21/2012/QH13 quy định:

“1, Việc gia hạn nộp thuế được xem xét trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ”

Thiệt hại vật chất là do những tổn thất về tài sản của người nộp thuế, tính được bằng tiền như: Máy móc, thiết bị, phương tiện, vật tư, hàng hóa, nhà xưởng, trụ sở làm việc, tiền, các giấy tờ có giá trị như tiền

4.Thẩm quyền gia hạn nộp thuế:

a) Thủ trưởng cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế căn cứ hồ sơ gia hạn nộp thuế để quyết định số tiền thuế được gia hạn nộp, thời gian gia hạn nộp thuế đối với trường hợp quy định tại các Điểm a,b Khoản 1 Điều này;

b) Thủ trưởng cơ quan hải quan quyết định số tiền thuế được gia hạn nộp, thời gian gia hạn nộp thuế đối với trường hợp quy định tại các Điểm a, b, c Khoản 1 Điều này;”

2.3 Về hồ sơ, trình tự thủ tục gia hạn nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện theo hướng dẫn tại điều 135 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 68 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính.

Quý doanh nghiệp có nhu cầu cần tư vấn thủ tục nhập khẩu, thủ tục lưu hành, thông quan, vận chuyển quốc tế hàng Trang thiết bị y tế, Thực phẩm chức năng, Mỹ phẩm và các hàng hóa khác vui lòng liên hệ Ms Nhung – 0352.812.752 (Mob/Zalo) để được hỗ trợ cụ thể.

Asc Trans – Các dịch vụ cung cấp:

1. Dịch vụ về Trang thiết bị y tế

Phân loại thiết bị y tế
Xin giấy phép nhập khẩu theo thông tư 30, Đăng ký lưu hành
Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế loại A, công bố đủ điều kiện sản xuất
Công bố đủ điều kiện mua bán thiết bị y tế loại BCD (Bắt buộc đối với cơ sở kinh doanh thiết bị y tế)
2. Dịch vụ thực phẩm chức năng, mỹ phẩm
Công bố thực phẩm chức năng hàng nhập khẩu và sản xuất trong nước
Đăng ký quảng cáo thực phẩm chức năng
Tự công bố thực phẩm chức năng
Công bố mỹ phẩm nhập khẩu, công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước
Đăng ký quảng cáo mỹ phẩm
3. Dịch vụ khai báo hải quan, vận chuyển quốc tế
Tư vấn thuế nhập khẩu, thuế VAT hàng y tế, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm
Tham vấn giá thực phẩm chức năng, mỹ phẩm
Hỗ trợ check C/O ưu đãi thuế
Thông quan, vận chuyển, trucking trọng gói hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu
Group zalo trao đổi chia sẻ số lưu hành: https://zalo.me/g/jydiap757
Group trao đổi mua bán TBYT: https://www.facebook.com/groups/284403049768691
error: Content is protected !!