GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TỰ DO (CFS) CÓ CẦN THIẾT KHI LÀM HẢI QUAN??

GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TỰ DO (CFS) CÓ CẦN THIẾT KHI LÀM HẢI QUAN??

 

Căn cứ quy định tại Điều 10, Điều 11 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ không có quy định Doanh nghiệp phải nộp, xuất trình CFS cho cơ quan hải quan khi làm thủ tục hải quan.

Căn cứ quy định tại Điều 16 thông tư 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 thông tư số 39/2018/TT-BTC) thì CFS không phải là chứng từ phải nộp trong bộ hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Do vậy, Tổng cụ Hải quan yêu cầu Cục hải quan các tỉnh hướng dẫn các Chi cục hải quan thực hiện thống nhất không yêu cầu doanh nghiệp nộp, xuất trình CFS trong bộ hồ sơ hải quan khi thực hiện thủ tục hải quan với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

 

Anh/Chị nhập khẩu trang thiết bị y tế, thực phẩm chức năng có vướng mắc thông quan hàng hóa, thuế VAT, giấy phép hàng y tế thì liên hệ em Liên 0357 466411


 

DỊCH VỤ NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ

1. Xin giấy phép nhập khẩu thông tư 30

2. Xin đăng ký lưu hành thiết bị y tế BCD

3. Phân loại

4. Xin Công bố đủ điều kiện kinh doanh thiết bị y tế loại BCD

5. Xin công bố loại A

6. Xin công bố đủ điều kiện sản xuất

7. Vận chuyển Exw, Fob khai hải quan trọn gói

8. Thủ tục tạm xuất tái nhập, tạm nhập tái xuất hàng y tế

9. Tư vấn thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng (VAT)

10. Công bố thực phẩm chức năng

11. kiểm nghiệm thực phẩm chức năng

 

☎️ Liên hệ em Liên 0357466411 (mob/zalo) 

error: Content is protected !!