HẢI QUAN HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HỦY TỜ KHAI NHÁNH DO NGƯỜI KHAI HẢI QUAN KHAI SAI MÃ LOẠI HÌNH

CÔNG VĂN 4002/TCHQ-GSQL CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HỦY TỜ KHAI NHÁNH DO NGƯỜI KHAI HẢI QUAN KHAI SAI MÃ LOẠI HÌNH

  

 

     Theo đó, trường hợp phát sinh yêu cầu hủy nhánh tờ khai của lô hàng do người khai hải quan khai sai mã loại hình, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các chi cục hải quan trực thuộc căn cứ quy định tại điều d,4 khoản 1 điều 22 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2018 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 điều 1 thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 20/04/2018) của Bộ Tài Chính để hướng dẫn người khai hải quan thực hiện hủy toàn bộ các tờ khai nhánh còn lại của lô hàng nhằm đảm bảo tổng số tờ khai và “”số nhánh của các tờ khai” khi khai báo lại đúng với số lượng tờ khai và số nhánh thực tế theo quy định về khai chi tiêu “”số tờ khai đầu tiên” nêu tại điểm 2 Phụ lục II Thông tư 38/2015/TT-BTC.

 

 

Vui lòng liên hệ Ms Nhung – 0352.812.752 (Mob/Zalo) để được tư vấn và hỗ trợ cụ thể.

 

 

error: Content is protected !!