CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM TRẢ LỜI DOANH NGHIỆP VỀ NỘI DUNG QUẢNG CÁO THỰC PHẨM CHỨC NĂNG

nh gửi: Công ty Cổ phần 

Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế nhận được công văn số 9193/VPCP-ĐMDN do Văn phòng Chính phủ chuyển đến Bộ Y tế đề nghị hưng dẫn một số quy định quảng cáo thực phẩm chức năng trên các website thương mại điện tử. Về vấn đề này, Cục An toàn thực phẩm có ý kiến như sau:

1. Tại điều 2 của Luật Quảng cáo ghi rõ:

Quảng cáo là việc sử dụng các phương tiện nhằm giới thiệu đến công chúng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có mục đích sinh lợi; sản phẩm, dịch vụ không có mục đích sinh lợi; tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được giới thiệu, trừ tin thời sự; chính sách xã hội; thông tin cá nhân.

2. Theo khoản 6 Điều 37 của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 về Thương mại điện tử quy định trách nhiệm của người bán hàng trên sàn giao dịch thương mại điện tử “Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử.”

3. Theo quy định tại khoản 23 Điều 2 của Luật An toàn thực phẩm quy định Thực phẩm chức năng bao gồm: thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học.

Theo Điều 26 Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm thì các thực phẩm phải đăng ký nội dung trước khi quảng cáo bao gồm:

– Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt.

– Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi không thuộc trường hợp cấm quảng cáo quy định tại Điều 7 của Luật quảng cáo.

Như vậy nếu Công ty  chỉ đăng hình ảnh và giá cả của sản phẩm thì không cần phải đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo với cơ quan chuyên ngành.

Trong trường hợp nếu đăng các nội dung quảng cáo liên quan đến công dụng của sản phẩm thì phải thực hiện đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo với cơ quan có thẩm quyền.

Công ty cũng lưu ý không được đưa các thông tin bị cấm theo quy định của Luật Quảng cáo, Nghị định 181/2013/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo và các quy định cấm tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm)

Trân trọng./.

error: Content is protected !!