HẢI QUAN TRẢ LỜI VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÒA NHẬP KHẨU ĐỂ GIA CÔNG NHƯNG KHÔNG CÓ CƠ SỞ SẢN XUẤT, GIA CÔNG

CÔNG VĂN 4065/TCHQ-TXNK CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN TRẢ LỜI VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÒA NHẬP KHẨU ĐỂ GIA CÔNG NHƯNG KHÔNG CÓ CƠ SỞ SẢN XUẤT, GIA CÔNG

 

Vui lòng liên hệ Ms Nhung – 0352.812.752 (Mob/Zalo) để đươc tư vấn và hỗ trợ cụ thể.

 

1

2

error: Content is protected !!