HẢI QUAN TRẢ LỜI VƯỚNG MẮC THUẾ GTGT CỦA TTBYT NHẬP KHẨU

HẢI QUAN TRẢ LỜI VƯỚNG MẮC THUẾ GTGT CỦA MẶT HÀNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU

Căn cứ công văn số 743/BTC-TCHQ ngày 17/1/2017 của Bộ Tài chính về việc xác nhận thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế hướng dẫn như sau:

“Theo đó, thiết bị dụng cụ chuyên dùng trong y tế nhập khẩu không được nêu tên cụ thể tại Khoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 và khoản 5 Điều 4 Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính, các mặt hàng không thuộc Danh mục trang thiết bị y tế được nhập khẩu theo giấy phép của Bộ Y tế ban hành kèm theo Thông tư 24/2011/TT-BYT ngày 21/6/2011 của Bộ Y tế thì phải có xác nhận của Bộ Y tế để được áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Các thiết bị, dụng cụ y tế khác (không có tên cụ thể nêu tại Khoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC và khoản 5 Điều 4 Thông tư số 83/2014/TT-BTC không thuộc Danh mục trang thiết bị y tế được nhập khẩu theo giấy phép của Bộ Y tế ban hành kèm theo Thông tư 24/2011/TT-BYT) nhưng là mặt hàng có xác nhận của Bộ Y tế thì áp dụng mức thuế suất GTGT 5% theo quy định tại Khoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC.

Trường hợp không có xác nhận của Bộ Y tế thì áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10%.”

BÊN EM NHẬN VẬN CHUYỂN HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ VỀ VIỆT NAM, TƯ VẤN THUẾ VAT5, VAT10.

Các bác có vướng mắc nào liên quan đến thuế nhập khẩu thì liên hệ em 0368907239

hải quan trả lời

ASC TRANS – SỐ 1 DỊCH VỤ NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ TẠI VIỆT NAM Các dịch vụ cung cấp : \

– ISO 13485, ISO 9001

– CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT

– PHÂN LOẠI TBYT ( CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ )

– LƯU HÀNH BCD – CÔNG BỐ LOẠI A VÀ TẤT CẢ CÁC LOẠI CÔNG BỐ KHÁC

– GPNK TT30 – CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH TBYT BCD –

CFS, CE, FDA – HẢI QUAN THIẾT BỊ Y TẾ

– VẬN CHUYỂN AIR / SEA EXW , FOB VỀ VIỆT NAM

☎️ Mob/zalo: 0368907239– Ms Huyền Như

Mail: huyenct@asctrans.com.vn

error: Content is protected !!