HÀNG Y TẾ NHẬP THEO QUY ĐỊNH CŨ (NĐ 36; NĐ 169 đã hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022) CHƯA CÓ SỐ LƯU HÀNH CÓ ĐƯỢC TIẾP TỤC MUA BÁN KHÔNG ?

HÀNG Y TẾ NHẬP THEO QUY ĐỊNH CŨ (NĐ 36; NĐ 169 đã hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022) CHƯA CÓ SỐ LƯU HÀNH CÓ ĐƯỢC TIẾP TỤC MUA BÁN KHÔNG ?
Năm 2022 nhập khẩu trang thiết bị có một số thay đổi mới:
– TBYT loại B: Cần có Công bố tiêu chuẩn áp dụng TTBYT loại B
Đối với hàng đã được cấp GPNK thì tiếp tục sử dụng giấy phép để nhập đến hết 31/12/2022
– TBYT loại C và D:
👉 Hàng không thuộc TT30: Năm 2022 nhập khẩu cần bản phân loại. Từ 1/1/2023 cần có số lưu hành
👉 Hàng thuộc TT30: Sử dụng số lưu hành để nhập hoặc dùng GPNK đã được cấp ( cấp sau năm 2017 trở đi) để nhập đến hết 31/12/2022
???? Vậy các hàng được nhập trước đó mà chưa có số lưu hành thì năm 2022 có được mua bán ko?
Căn cứ pháp lý:
Nghị định 98/2021/NĐ-CP
Điều 76. Điều khoản chuyển tiếp
1. Các trang thiết bị y tế đã được sản xuất tại Việt Nam hoặc đã được nhập khẩu Việt Nam trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được tiếp tục lưu hành đến khi bị thanh lý theo quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công hoặc đến hết thời hạn ghi trên giấy chứng nhận đăng ký lưu hành hoặc đến hết hạn sử dụng của sản phẩm.
Như vậy, tất cả các TTBYT đã được sản xuất và nhập khẩu theo quy định cũ vẫn tiếp tục được lưu hành
📞 038.889.7575
📩 hoaianhnt@asctrans.com.vn
Tư vấn XNK hàng TBYT 24/7
ASC TRANS
DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
1. Xin Công bố tiêu chuẩn áp dụng TTBYT loại A và B
2. Rà soát, up mới hồ sơ lưu hành TTBYT loại C và D
3. Sửa hồ lưu hành TTBYT loại C và D đã up, đang bị phản hồi
4. Tư vấn phân loại TBYT miễn phí
5. Xin Công bố đủ điều kiện kinh doanh thiết bị y tế loại BCD
6. Xin công bố đủ điều kiện sản xuất thiết bị y tế
7. Vận chuyển quốc tế EXW, FOB
8. Khai hải quan trọn gói
9. Đăng ký ISO 13485/ ISO 9001
DỊCH VỤ THỰC PHẨM CHỨC NĂNG VÀ MỸ PHẨM
1. Công bố TPCN Nhập khẩu
2. Công bố TPCN sản xuất trong nước
3. Đăng kí Quảng cáo TPCN
4. Kiểm nghiệm TPCN
6. Công bố mỹ phẩm nhập khẩu
7. Khai Hải quan hàng TPCN/ mỹ phẩm nhập khẩu
8. Vận tải EXW/FOB về Việt Nam
Liên hệ: Ms Hoài Anh 0388897575 (mob/zalo)
Email: hoaianhnt@asctrans.com.vn
error: Content is protected !!