HỒ SƠ ĐĂNG KÍ QUẢNG CÁO MỸ PHẨM, TỔ CHỨC HỘI THẢO, SỰ KIỆN GIỚI THIỆU MỸ PHẨM

Căn cứ Điều 25, thông tư số 06/2011/TT-BYT quy định Hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm:

  1. Phiếu đăng kí quảng cáo mỹ phẩm, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu sản phẩm
  2. Bản sao Phiếu công bố mỹ phẩm đã được cấp (có đóng dấu của tổ chức/ cá nhân đăng kí quảng cáo)
  3. Bản sao giấy đăng kí kinh doanh của tổ chức đăng kí quảng cáo (có đóng dấu xác nhận của tổ chức xin đăng kí quảng cáo)
  4. Thư ủy quyền của tổ chức xin Công bố mỹ phẩm cho tổ chức đăng kí quảng cáo (trong trường hợp tổ chức xin Công bố không phải là tổ chức đăng kí quảng cáo)
  5. Tài liệu thuyết minh cho các tính năng, công dụng của sản phẩm trong trường hợp nội dung quảng cáo, nội dung trình bày tại hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm nêu tính năng, công dụng của sản phẩm nằm ngoài nội dung đã nêu trong Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm;
  6. 02 kịch bản quảng cáo (kịch bản phải mô tả rõ phần hình ảnh, phần lời, phần nhạc dự định sẽ quảng cáo) hoặc 02 mẫu quảng cáo dự định sẽ phát hành (áp dụng đối với hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm) hoặc tài liệu dự định trưng bày, phát hành tại hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm (áp dụng đối với hồ sơ đăng ký tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm). Hồ sơ phải có dấu giáp lai của tổ chức, cá nhân đăng ký quảng cáo, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm.

CÔNG TY CỔ PHẦN ASC TRANS VIỆT NAM

1. Xin giấy phép nhập khẩu thông tư 30

2. Xin đăng ký lưu hành thiết bị y tế BCD

3. Phân loại ( Chuẩn vào thầu – Được phân loại lại 1 lần miễn phí )

4. Xin Công bố đủ điều kiện kinh doanh thiết bị y tế loại BCD

5. Xin công bố loại A

6. Xin công bố đủ điều kiện sản xuất

7. Vận chuyển Exw, Fob khai hải quan trọn gói

8. Thủ tục tạm xuất tái nhập, tạm nhập tái xuất hàng y tế

Mob: 0359640276 – Ms Phương Lâm

Mail: Lamvtp@asctrans.com.vn

Add: Toà Hà Đô Parkview, Dịch Vọng, Cầu Giấy , Hà Nội

 

error: Content is protected !!