HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC ÁP DỤNG HIỆP ĐỊNH UKVFTA

Công văn Cv 1249/GSQL-GQ4 ngày 28/06/2021 hướng dẫn về việc áp dụng Hiệp định UKVFTA cho hàng nhập khẩu

Nhà XK của UK sẽ phải đăng ký số EORI (Economic Operators Registration and Identification) mới thay thế cho REX trước đây.

Link tra cứu mã số EORI
https://www.gov.uk/eori

Các bác nghiên cứu thêm Nghị định số 53/2021/NĐ-CP ngày 21/05/2021 cập nhật thêm các thông tin liên quan đến FTA mới này

_____________________________________________________________

ASC TRANS 

DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

1. Xin giấy phép nhập khẩu thông tư 30

2. Xin đăng ký lưu hành thiết bị y tế BCD

3. Phân loại (Chuẩn vào thầu – Được phân loại lại 1 lần miễn phí)

4. Xin Công bố đủ điều kiện kinh doanh thiết bị y tế loại BCD

5. Xin công bố loại A 

6. Xin công bố đủ điều kiện sản xuất thiết bị y tế

7. Vận chuyển quốc tế EXW, FOB

8. Khai hải quan trọn gói

DỊCH VỤ THỰC PHẨM CHỨC NĂNG VÀ MỸ PHẨM 

1. Công bố TPCN Nhập khẩu

2. Công bố TPCN sản xuất trong nước 

3. Đăng kí Quảng cáo TPCN

4. Kiểm nghiệm TPCN 

6. Công bố mỹ phẩm nhập khẩu  

7. Khai Hải quan hàng TPCN/ mỹ phẩm nhập khẩu

8. Vận tải EXW/FOB về Việt Nam 

 

Liên hệ: Ms Hoài Anh 0388897575 (mob/zalo)

 

Email: Anhnth2704@gmail.com/ hoaianhnt@asctrans.com.vn 

 

error: Content is protected !!