“KHI LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN CÓ PHẢI XUẤT TRÌNH CFS” HAY KHÔNG

NHIỀU KHÁCH HÀNG HỎI EM “KHI LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN CÓ PHẢI XUẤT TRÌNH CFS” HAY KHÔNG???
Căn cứ quy định tại điều 10, điều 11 nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của chính phủ không có quy định doanh nghiệp phải nộp, xuất trình CFS cho cơ quan hải quan khi làm thủ tục hải quan
Căn cứ quy định tại Điều 16 thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BCT) thì CFS không phải là chứng từ phải nộp trong bộ hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Do vậy, tổng cục hải quan yêu cầu Cục hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ các quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP, Thông tư số 39/2018/TT-BTC để hướng dẫn các Chi cục hải quan thực hiện thống nhất, không yêu cầu doanh nghiệp nộp, xuất trình CFS trong bộ hồ sơ hải quan khi thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
CÁC DỊCH VỤ CUNG CẤP:
– Phân loại chuẩn theo nghị định 169, xin GPNK TT30
– Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với TTBYT loại A, công bố SX, Công bố mua bán TTBYT loại BCD
– Công bố Mỹ phẩm nhập khẩu, Thực phẩm chức năng hàng nhập khẩu và hàng SX trong nước, Đăng ký quảng cáo TPCN, tự công bố TPCN
– Nhập khẩu ủy thác TBYT chuyên nghiệp
– Vận chuyển, thông quan hàng y tế
– Tư vấn thuế nhập khẩu, thuế VAT hàng y tế, thực phẩm chức năng
☎️ Liên hệ em Liên 0357466411 (mob/zalo)
error: Content is protected !!