KIỂM TRA C/O MẪU E DO HẢI QUAN SINGAPORE CẤP

KIỂM TRA C/O MẪU E DO HẢI QUAN SINGAPORE CẤP

 

812/GSQL-GQ4

Kính gửi: Chi nhánh Công ty TNHH BOSCH Việt Nam tại Tp.Hồ Chí Minh.

(Tầng 14, Ngôi nhà Đức, số 33, Đường Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

 

           Trả lời công văn số BOSCH-HQ/01-2021 ngày 08/4/2021 của Chi nhánh Công ty TNHH BOSCH Việt Nam tại Tp.Hồ Chí Minh về việc kiểm tra C/O mẫu E giáp lưng số 20215031243 do Hải quan Singapore cấp theo hình thức điện tử, Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

 

          Căn cứ quy định tại Điều 19, Thông tư số 12/2019/TT-BCT ngày 30/7/2019 quy định về Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, C/O mẫu E phải làm được trên giấy trắng, khổ A4 theo tiêu chuẩn ISO, phù hợp với mẫu quy định. Vì vậy, cơ quan Hải quan chưa có cơ sở chấp nhận C/O mẫu E điện tử này.

 

        Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết.

Nguồn: https://tieptheo.com/thread-2435.html

error: Content is protected !!