KIỂM TRA THỰC TẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU CÓ ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN ĐẶC BIỆT

3639/TCHQ-GSQL ngày 19/07/2021

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

 

   Trong thời gian vừa qua, Tổng cục Hải quan nhận được nhiều kiến nghị về việc kiểm tra thực tế hàng hóa của một số doanh nghiệp nhập khẩu các mặt có điều kiện bảo quản đặc biệt như: thuốc tân dược, sinh phẩm, vắc xin là những sản phẩm nhạy cảm với nhiệt độ môi trường cần được bảo quản trong tình trạng đặc biệt nghiêm ngặt ở nhiệt độ thấp…. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

 

   Để tạo điều kiện trong việc giải quyết thủ tục hải quan cho doanh nghiệp, đối với hàng hóa nhập khẩu có yêu cầu bảo quản đặc biệt, không thể thực hiện kiểm tra thực tế tại các địa điểm kiểm tra của cơ quan hải quan, yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh thành phố căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 29 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 (được sửa đổi bổ sung tại khoản 18 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018) của Bộ Tài chính để chỉ đạo các Chi cục Hải quan và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

 

   Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền, đề nghị đơn vị kịp thời có văn bản báo cáo Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để được hướng dẫn.

 

   Công văn này thay thế công văn hướng dẫn số 3329/TCHQ-GSQL ngày 02/7/2021 của Tổng cục Hải quan.

 

   Tổng cục Hải quan có ý kiến để các đơn vị được biết, thực hiện.


error: Content is protected !!