LƯU Ý KHI NHẬP KHẨU BAO BÌ ĐÃ IN NHÃN, XUẤT XỨ HÀNG HÓA

Tổng hợp các văn bản hướng dẫn về nhập khẩu Bao bì (chai, lọ, túyp…) đã ghi sẵn Nhãn Mác.
Công văn 3108/TCHQ-GSQL ngày 21/06/2021 V/v Nhập khẩu bao bì.
Công văn 1493/TĐC-QLCL ngày 21/05/2021 V/v Nhập khẩu bao bì để đóng gói hàng hóa xuất khẩu.
Công văn số: 2428/TCHQ-GSQL ngày 21/05/2021 V/v vướng mắc nhập khẩu bao bì.
Công văn số 1953/TCHQ-GSQL ngày 27/4/2021
Công văn số 974/TCHQ-GSQL ngày 02/3/2021 hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về thủ tục nhập khẩu bao bì để đóng gói hàng hóa.

196833765 3024185244482245 3577933745427179905 n

error: Content is protected !!