LƯU Ý VỀ C/O CHUYỂN TẢI

LƯU Ý VỀ C/O CHUYỂN TẢI

 

1/ Hàng chuyển tải cần phải nộp cho HQ giấy tờ j? để được chấp nhận CO?

2/ Trường hợp nào chuyển tải nhưng ko cần xuất trình thêm giấy tờ ở trên mà vẫn được chấp nhận CO?

 

Trả lời: 

1/Hàng lẻ + air chuyển tải cần :

-Xác nhận chuyển tải
-Invoice gốc
Link cv:
 
 
 
2/Trường hợp nào chuyển tải nhưng không cần xuất trình thêm giấy tờ ở trên mà vẫn được chấp nhận CO?
– Hàng đi full cont có số cont ,số chì ko đổi
– Hành hóa được vận chuyển qua lãnh thổ của một nước là phải thành viên (đối với C/O mẫu D, E, AANZ, AI)
 
Riêng AK thì qua lãnh thổ của một nước thành viên hoặc không thành viên (đối với C/O mẫu AK) đều cần xác nhận chuyển tải
 
error: Content is protected !!