MÃ LOẠI HÌNH A41, B11 VÀ B13

MÃ LOẠI HÌNH A41, B11 VÀ B13

Câu hỏi: 23710:

Bên công ty chúng tôi đang có một số thắc mắc theo quyết định 1357 ngày 18/05 về việc ban hành Bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu và hướng dẫn sử dụng như sau: Chúng tôi là Doanh nghiệp FDI, trường hợp: 1. FDI nhập hàng từ nước ngoài về để bán cho khách (cả EPE và Non EPE), không qua công đoạn gia công, thì mở loại hình A41 có đúng không? 2. FDI xuất bán cho EPE bằng hàng được mua từ nội địa hoặc nhập khẩu về thì mở theo loại hình B11 có đúng không? 3. Loại hình B13 có áp dụng được trong trường hợp FDI nhập khẩu về (cả từ nước ngoài và EPE nội địa) sau đó xuất đi (cả từ nước ngoài và EPE nội địa) không?

 

Ngày gửi: 07/06/2021 – Trả lời: 15/06/2021

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Imarket Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 12, tòa Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội – Email : vannguyen213@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

– Căn cứ khoản 2, khoản 3 Điều 3 Nghị định 09/2018/NĐ-CP: “Quy định chi tiết Luật thương mại và Luật quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam” quy định:

2. Quyền xuất khẩu là quyền mua hàng hóa tại Việt Nam để xuất khẩu, bao gồm quyền đứng tên trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm về các thủ tục liên quan đến xuất khẩu. Quyền xuất khẩu không bao gồm quyền mua hàng hóa từ các đối tượng không phải là thương nhân để xuất khẩu, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

3. Quyền nhập khẩu là quyền được nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào Việt Nam để bán cho thương nhân có quyền phân phối hàng hóa đó tại Việt Nam, bao gồm quyền đứng tên trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu để thực hiện và chịu trách nhiệm về các thủ tục liên quan đến nhập khẩu. Quyền nhập khẩu không bao gồm quyền tổ chức hoặc tham gia hệ thống phân phối hàng hóa tại Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác

– Căn cứ Quyết định 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/05/2021 về việc “ban hành Bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu và hướng dẫn sử dụng

Trường hợp doanh nghiệp FDI đã có quyền nhập khẩu, quyền xuất khẩu thì:

– Khi nhập khẩu theo quyền nhập khẩu, DN sử dụng mã loại hình A41 – Nhập kinh doanh của DN thực hiện quyền nhập khẩu;

– Khi xuất khẩu theo quyền xuất khẩu thì:

+ Trường hợp xuất khẩu hàng hóa không có nguồn gốc nhập khẩu sử dụng mã loại hình B11- Xuất kinh doanh, xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan, DNCX hoặc xuất khẩu tại chỗ theo chỉ định của thương nhân nước ngoài theo hợp đồng mua bán [sử dụng trường hợp b) của loại hình B11];

+ Trường hợp xuất khẩu nguyên trạng hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu (chưa qua sử dụng, gia công, chế biến) sử dụng mã loại hình B13 – Xuất khẩu hàng hóa đã nhập khẩu, xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu ra nước ngoài hoặc vào khu phi thuế quan, DNCX hoặc xuất khẩu tại chỗ theo chỉ định của thương nhân nước ngoài [sử dụng trường hợp a) của loại hình B13].

Đề nghị DN tham khảo nội dung trên và mục đích kinh doanh để thực hiện việc khai báo loại hình xuất khẩu hàng hóa của mình.

Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị DN liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Để tham khảo thêm công ty có thể truy cập vào website của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai theo địa chỉ: www.dncustoms.gov.vn.

error: Content is protected !!