MẪU LỜI VĂN KHAI BÁO XUẤT XỨ TRONG HIỆP ĐỊNH EVFTA

MẪU LỜI VĂN KHAI BÁO XUẤT XỨ TRONG HIỆP ĐỊNH EVFTA

Câu hỏi: 23528:

Theo phụ lục VII, Thông tư 11/2020/TT-BCT, về MẪU LỜI VĂN KHAI BÁO XUẤT XỨ CỦA NHÀ XUẤT KHẨU Có đoạn: “….. Mẫu tiếng Anh The exporter of the products covered by this document (customs authorization No …(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …(2) preferential origin. …” Trong lời văn của nhà XK- đối tác của chúng tôi, thì lại ghi chữ “authorisation” , khác với lời văn mẫu 1 ký tự :”s”. Chúng tôi đã gặp nhiều trường hợp như vậy dù là những nhà cung cấp khác nhau. 2 từ này là cùng nghĩa, Xin hỏi là mẫu câu này có được chấp nhận không?

 

Ngày gửi: 26/03/2021 – Trả lời: 30/03/2021

Tên doanh nghiệp: Công ty An Cơ

Địa chỉ: ĐT743, An Phú, Thuận An, Bình Dương – Email : accustomsclearance@gmail.com

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

– Căn cứ theo quy định tại Điều 32 Thông tư 11/2020/TT-BCT ngày 15 tháng 06 năm 2020:                   

Điều 32. Khác biệt nhỏ và lỗi hình thức

1. Khác biệt nhỏ giữa thông tin khai báo trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa và thông tin trên chứng từ nộp cho cơ quan hải quan để làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa không làm mất đi hiệu lực của chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, nếu những khác biệt này vẫn phù hợp với hàng hóa nhập khẩu trên thực tế.

2. Lỗi hình thức như lỗi đánh máy không là lý do để chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa bị từ chối nếu lỗi đó không tạo ra nghi ngờ về tính xác thực của khai báo thể hiện trên chứng từ.

3. Trong trường hợp nhiều hàng hoá được kê khai trên cùng một chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, vướng mắc đối với một mặt hàng không ảnh hưởng hoặc trì hoãn việc cho phép hưởng ưu đãi thuế quan EVFTA và thông quan hàng hóa đối với mặt hàng còn lại trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hoá.

– Căn cứ theo quy định tại  khoản 2, Điều 26 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính:

Điều 26. Kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

 ..2. Đối với hàng hóa nhập khẩu

     c) Cơ quan hải quan chấp nhận chứng từ chứng nhận xuất xứ trong trường hợp có khác biệt nhỏ, không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của chứng từ chứng nhận xuất xứ và bản chất xuất xứ của hàng hóa nhập khẩu, bao gồm:

    c.1) Lỗi chính tả hoặc đánh máy;

    c.2) Khác biệt trong cách đánh dấu tại các ô trên C/O: đánh dấu bằng máy hoặc bằng tay, đánh dấu bằng “x” hay “√”, nhầm lẫn trong việc đánh dấu;

    c.3) Khác biệt nhỏ giữa chữ ký trên C/O và chữ ký mẫu;

    c.4) Khác biệt về đơn vị đo lường trên C/O và các chứng từ khác (hóa đơn, vận tải đơn,…);

    c.5) Sự khác biệt giữa khổ giấy của C/O nộp cho cơ quan hải quan với mẫu C/O theo quy định;

    c.6) Sự khác biệt về màu mực (đen hoặc xanh) của các nội dung khai báo trên C/O;

    c.7) Sự khác biệt nhỏ trong mô tả hàng hóa trên chứng từ chứng nhận xuất xứ và chứng từ khác;

    c.8) Sự khác biệt mã số trên C/O với mã số trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu nhưng không làm thay đổi bản chất xuất xứ hàng hóa.

Do vậy, khi Công ty phát hiện thông tin trên C/O không chính xác, Công ty có thể liên hệ ngay người xuất khẩu để đề nghị cơ quan cấp C/O sửa đổi các thông tin không chính xác trên C/O.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện, trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

error: Content is protected !!