MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI TRONG ĐẤU THẦU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

 

THÔNG TƯ 14/2020/TT-BYT VỀ ĐẤU THẦU TTBYT TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP

 

Theo đó, Một số điểm đáng chú ý khi xây dựng hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu các đơn vị phải:

 

– Trước hết, thực hiện PHÂN NHÓM TTBYT. trong đó 1 chủng loại TTBYT có thể đc phân thành 01 hoặc nhiều nhóm khác nhau phù hợp với yêu cầu chuyên môn, nhu cầu sử dụng và nguồn kinh phí

 

– Tiếp theo, căn cứ vào yêu cầu chuyên môn, nhu cầu sử dụng để xây dựng yêu cầu kỹ thuật của TTBYT; Yêu cầu nhà thầu cung cấp số phiếu tiếp nhận công bố đủ đk mua bán TTBYT, số lưu hành hoặc số GPNK phù hợp với TTBYT dự thầu

 

– Đáng chú ý, không được đưa ra yêu cầu hoặc định hướng đối với việc nhà thầu tham dự thầu phải chào hàng hóa NK khi hàng hóa trong nước đã sx hoặc lắp ráp được đáp ứng yêu cầu chất lượng, số lượng, giá cả và phải tuân thủ quy định về nội dung ưu đãi (tiêu chí, cách tính giá trị ưu đãi và các tài liệu chứng minh) theo quy định của pháp luật về đấu thầu

 

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/09/2020.

 

 

LIÊN HỆ MS NHUNG – 0352812752 ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ VÀ TƯ VẤN CỤ THỂ 

 
error: Content is protected !!