NĐ 117/2022/NĐ-CP: BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM- VƯƠNG QUỐC ANH VÀ BẮC AI-LEN 2022 – 2027

Dưới đây là biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp Định TM tự do giữa Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ai-len giai đoạn 2022 – 2027:

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh
Hiệp Định TM tự do giữa Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ai-len giai đoạn 2022 – 2027( UKVFTA)
Điều 2: Đổi tượng áp dụng
1. Người nộp thuế theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
2. Cơ quan hải quan, công chức hải quan.
3. Tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Điều 3. Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam giai đoạn 2022 – 2027
1.Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi của Việt Nam để thực hiện HĐ UKVFTA 2022-2027 tại Phụ lục I
2. Biểu thuế XNK ưu đãi thực hiện HĐ UKVFTA 2022-2027 tại Phụ lục II
3. Cột “Mã hàng” và cột “Mô tả hàng hóa” tại các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định

Trường hợp Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam được sửa đổi bố sung người khai hải quan kê khai mô tả, mã hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu sửa đổi
Phân loại hàng hóa thực hiện thro quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 4. Điều kiện và thủ tục áp dụng thuế suất thuế XK của Việt Nam
1. Không thuộc Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.
2. Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi theo HĐ UK VFTA
3. Thủ tục áp dụng thuế XK ưu đãi theo HDD UKVFTA
…..

Chi tiết Nghị Định: 117_2022-ND_CP_UKVFTA_ASCTRANS

Các anh/ chị cần tư vấn về dịch vụ nhập khẩu, hải quan và đăng ký giấp phép chuyên ngành Thiết Bị Y Tế, xin vui lòng liên hệ.

Mr. Khanh- 0984101111
————————————————————————————-

Mọi thắc mắc vui lòng xin liên hệ:

Mr. Khanh- 0984101111 (zalo/tel/phone)

error: Content is protected !!