NĐ 124/2022/NĐ-CP: BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU TRONG HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC KINH TẾ VIỆT NAM- NHẬT BẢN 2022 – 2028

Dưới đây là biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp Định Đối tác kinh tế Việt Nam- Nhật Bản giai đoạn 2022 – 2028:


Điều 1: Phạm vi điều chỉnh
Hiệp Định Đối tác kinh tế Việt Nam- Nhật Bản giai đoạn 2022 – 2028.
Điều 2: Đổi tượng áp dụng
1. Người nộp thuế theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
2. Cơ quan hải quan, công chức hải quan.
3. Tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Điều 3. Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt
1.Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi của Việt Nam để thực hiện Hiệp Định Đối tác kinh tế Việt Nam- Nhật Bản giai đoạn 2022 – 2028;
2. Cột “Mã hàng” và cột “Mô tả hàng hóa” tại các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định

Trường hợp Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam được sửa đổi bố sung người khai hải quan kê khai mô tả, mã hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu sửa đổi
3. Cột ” Thuế suất VJEPA(%)”
4. Ký hiệu “*”: Hàng hóa nhập khẩu không được hưởng thuế suất VJEPA tại thời điểm tương ứng
5. Đối với hàng hóa nk áp dụng hạn ngạch thuế quan gồm một số mặt hàng thuốc các nhóm hàng 04.07, 17.01, 24.01, 25.01

Điều 4. Điều kiện và thủ tục áp dụng thuế suất thuế NK ưu đãi đặc biệt
1. Thuộc Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi ĐB ban hành kèm theo Nghị định này.
2. Được NK từ các nước thành viên của HĐ
3. Đáp ứng các QĐ về XXHH và có giấy chứng nhận XXHH (C/O) mẫu hoặc có chứng từ chứng nhận XXHH theo quy định của Hiệp Định Đối tác kinh tế Việt Nam- Nhật Bản
Điều 5: Hàng hóa từ khu phi thuế quan của Việt Nam

Chi tiết Nghị Định:

Các anh/ chị cần tư vấn về dịch vụ nhập khẩu, hải quan và đăng ký giấp phép chuyên ngành Thiết Bị Y Tế, xin vui lòng liên hệ.

Mr. Khanh- 0984101111
————————————————————————————-

Mọi thắc mắc vui lòng xin liên hệ:

Mr. Khanh- 0984101111 (zalo/tel/phone)

error: Content is protected !!