NĐ 127/2022/NĐ-CP: BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM- LÀO 30/12/2022-04/10/2023

Dưới đây là biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp Định Thương Mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam và Chính phủ nhân dân Lào từ 30/12/2022-04/10/2023

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh
Hiệp Định Thương Mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam và Chính phủ nhân dân Lào 30/12/2022-04/10/2023
Điều 2: Đổi tượng áp dụng
1. Người nộp thuế theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
2. Cơ quan hải quan, công chức hải quan.
3. Tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Điều 3. Danh mục hàng hóa có xuất xứ từ CHDCND Lào theo HĐ
1. Phục lục I
2. Phục lục II
3. Phục lục III
Điều 4. Hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thuế xuất nk ưu đãi đặc biệt 0%
Điều 5: Hàng hóa nhập khẩu được hưởng ưu đãi giảm 50% thuế suất ATIGA
Điều 6: Hàng hóa nhập khẩu không được hưởng ưu đãi thuế quan khi nhập khẩu vào VN
Điều 7: Hàng hóa nhập khẩu áp dụng chế độ hạn ngạch thuế quan
Điều 8: Điều kiện được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo HĐ
Điều 9: Tổ chức thực hiện

Chi tiết Nghị Định: 127_2022_ND_CP_VN-LAO

Các anh/ chị cần tư vấn về dịch vụ nhập khẩu, hải quan và đăng ký giấp phép chuyên ngành Thiết Bị Y Tế, xin vui lòng liên hệ.

Mr. Khanh- 0984101111
————————————————————————————-

Mọi thắc mắc vui lòng xin liên hệ:

Mr. Khanh- 0984101111 (zalo/tel/phone)

 

error: Content is protected !!