88. NGHỊ ĐỊNH BIỂU THUẾ 149/2017/NĐ-CP VIỆT NAM – HÀN QUỐC GIAI ĐOẠN 2018-2022

Số hiệu: 149/2017/NĐ-CP
Trích yếu nội dung: Nghị định số 149/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc giai đoạn 2018 – 2022
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực: Thuế XNK
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 26/12/2017
Ngày hiệu lực: 01/01/2018
Tải tệp nội dung toàn văn: 
BieuthueVKFTA-2018-2022.pdf    
error: Content is protected !!