NGHỊ ĐỊNH 53/2021/NĐ-CP Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len giai đoạn 2021 – 2022

 
Nóng, Nóng, Nóng !
Thế là mấy bác nhập hàng từ Anh Quốc có căn cứ để được giảm thuế NK rồi nhé,
Nghị định 53/2021/NĐ-CP ngày 21/05/2021
V/v Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len giai đoạn 2021 – 2022
Hiệu lực 21/05/2021
 
error: Content is protected !!