NGỪNG NHẬP KHẨU CÁC CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG, DIỆT KHUẨN CHỨA HOẠT CHẤT CẤM DÙNG TRONG GIA DỤNG VÀ Y TẾ

452/MT-SKHC ngày 09/08/2021 Ngừng nhập khẩu các chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn chứa hoạt chất cấm dùng trong gia dụng và y tế Việc nhập khẩu, sản xuất các chế phẩm chứa hoạt chất cấm sẽ chấm dứt từ ngày 20/8/2021

 

1

 

 

2

 

 

3

 

4

 

 

5

 

6

 

7

error: Content is protected !!