NHÃN MÁC HÀNG THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE

YÊU CẦU ĐỐI VỚI NHÃN MÁC THỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE
 
Ngoài việc phải thực hiện quy định ghi nhãn đối với thực phẩm bao gói sẵn về tên sản phẩm, thành phần cấu tạo của sản phẩm và các nội dung quy định ghi trên nhãn quy định tại Thông tư liên tịch 34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT, việc ghi nhãn thực phẩm bảo vệ sức khỏe còn phải tuân thủ các quy định sau:
1. Công bố khuyến cáo về nguy cơ, nếu có.
2. Tên sản phẩm và các nội dung trên nhãn phải phù hợp nội dung đã công bố và các tài liệu kèm theo trong hồ sơ công bố sản phẩm.
3. Ghi cụm từ thể hiện tên nhóm thực phẩm: “Thực phẩm bảo vệ sức khỏe” trên phần chính của nhãn để phân biệt với thực phẩm thông thường và thuốc.
4. Khi lấy thành phần chính tạo nên công dụng của sản phẩm làm tên sản phẩm thì phải ghi rõ ở bên cạnh hoặc dưới tên sản phẩm trên phần nhãn chính và trong thành phần cấu tạo ở nhãn sản phẩm nội dung sau:
a) Hàm lượng hoạt chất trong thành phần đó nếu định lượng được; hoặc
b) Hàm lượng thành phần đó nếu không định lượng được hoạt chất trong thành phần.
5. Không ghi cơ chế tác dụng trên nhãn sản phẩm.
 
VUI LÒNG LIÊN HỆ MS NHUNG – 0352812752 (MOB/ZALO)  ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ CỤ THỂ.
 
error: Content is protected !!