Nhập khẩu Nguyên liệu sản xuất Thực phẩm chức năng cần gì?

Hiện nay với cơ chế chính sách cởi mở thì chính phủ đã ban hành Nghị định mới số 15/2018/NĐ-CP để thay thế cho nghị định số 38/2012/NĐ-CP. Trích dẫn Điều 4 nghị định 15/2018/NĐ-CP như sau:

“Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện tự công bố thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu bao gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm (sau đây gọi chung là sản phẩm) trừ các sản phẩm quy định tại khoản 2 Điều này và Điều 6 Nghị định này.

Sản phẩm, nguyên liệu sản xuất, nhập khẩu chỉ dùng để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu hoặc phục vụ cho việc sản xuất nội bộ của tổ chức, cá nhân không tiêu thụ tại thị trường trong nước được miễn thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm.” 

 Theo Nghị định này, nguyên liệu thực phẩm được xếp vào nhóm thực phẩm thường nên thủ tục công bố giống với công bố thực phẩm thường, tức là doanh nghiệp được phép tự công bố chất lượng sản phẩm của mình.

Hồ sơ tự công bố nguyên liệu thực phẩm gồm có:

 1. Bản tự công bố sản phẩm theo Mẫu số 01 của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP  ;
 2. Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi:
 3. Nhãn sản phẩm

Cách thực hiện: Doanh nghiệp chuẩn bị 01 bộ hồ sơ để nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Anh chị cần làm hồ sơ hoặc hỗ trợ về giấy tờ hàng thực phẩm chức năng có thể liên hệ em 0975462608(mob/zalo) nhé ạ!!

 

ASC TRANS – FULL DỊCH VỤ HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ, TPCN, MỸ PHẨM

 1. Xin giấy phép nhập khẩu thông tư 30
 2. Xin đăng ký lưu hành thiết bị y tế BCD
 3. Phân loại (Chuẩn vào thầu – Được phân loại lại 1 lần miễn phí)
 4. Xin Công bố đủ điều kiện kinh doanh thiết bị y tế loại BCD
 5. Xin công bố loại A
 6. Xin công bố đủ điều kiện sản xuất
 7. Vận chuyển Exw, Fob khai hải quan trọn gói
 8. Thủ tục tạm xuất tái nhập, tạm nhập tái xuất hàng y tế
 9. Công bố TPCN trong nước, nhập khẩu
 10. Đăng ký quảng cáo hàng TPCN
 11. Công bố mỹ phẩm

 

error: Content is protected !!