Nhập khẩu phụ kiện, bán thành phẩm, sản phẩm chưa hoàn chỉnh của thiết bị y tế

Hiện nay nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang có xu hướng đầu tư vào lĩnh vực sản xuất thiết bị y tế để xuất khẩu đi nước ngoài, theo đó các doanh nghiệp thực hiện nhập khẩu các phụ kiện, bán thành phẩm, sản phẩm chưa hoàn chỉnh của thiết bị y tế để lắp ráp thành sản phẩm cuối cùng là trang thiết bị y tế được đăng ký để xuất khẩu.

Theo quy định hiện hành của Bộ Y tế thì sản phẩm mũi kim tiêm được phân loại B trong phân loại trang thiết bị y tế, thời gian vừa qua, trong quá trình làm thủ tục hải quan đã phát sinh vướng mắc về chính sách nhập khẩu đối với các mặt hàng bán thành phẩm, sản phẩm chưa hoàn chỉnh bao gồm: mũi kim tiêm, đầu kim tiêm bằng kim loại và nút chặn nhựa,… để lắp ráp thành sản phẩm cuối cùng là mũi kim tiêm để xuất khẩu đi thị trường nước ngoài.

Liên quan đến vướng mắc này, Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý) có công văn số 562/GSQL-GQ1 ngày 20/4/2023 hướng dẫn các Cục Hải quan địa phương và doanh nghiệp thực hiện chính sách nhập khẩu phụ kiện, bán thành phẩm, sản phẩm chưa hoàn chỉnh của thiết bị y tế trên cơ sở công văn hướng dẫn số 4021/BYT-TB-CT ngày 29/7/2022 của Bộ Y tế, theo đó hướng dẫn: “ Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế, các sản phẩm chưa hoàn thiện, dạng bán thành phẩm và chưa được đăng ký là trang thiết bị y tế tại nước xuất khẩu thì chưa phải là trang thiết bị y tế hoàn chỉnh, Công ty không phải thực hiện các thủ tục: phân loại trang thiết bị y tế, công bố tiêu chuẩn áp dụng, đăng ký lưu hành hoặc cấp giấy phép nhập khẩu …”

Do vậy, các doanh nghiệp thực hiện thủ tục nhập khẩu các sản phẩm là phụ kiện, bán thành phẩm, sản phẩm chưa hoàn chỉnh của thiết bị y tế chủ động làm việc trực tiếp với cơ quan Hải quan để được hướng dẫn nhập khẩu, các doanh nghiệp chỉ được sử dụng các mặt hàng trên để sản xuất trang thiết bị y tế, không được sử dụng với mục đích khác ngoài thị trường. Trường hợp còn vướng mắc thì liên hệ Bộ Y tế để được hướng dẫn theo thẩm quyền .

Nguồn:    Phương Thanh-Trung Thành – Cục Hải quan TP Đà Nẵng

error: Content is protected !!