Nhớ nhanh 11 điều kiện incoterm 2021

Điều kiện Incoterm 2010 (International Commercial Terms) là những điều kiện thương mại quốc tế. Incoterms ra đời năm 1936 nhằm giúp cho thương nhân và những bên có liên quan trên toàn cầu thuận lợi hơn khi đàm phán, ký kết hợp đồng thương mại quốc tế từ đó thúc đẩy thương mại trên toàn cầu phát triển.
Nắm rõ về Incoterms là điều kiện rất quan trọng để doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa một cách an toàn. Chỉ khi doanh nghiệp nắm rõ Incoterm thì việc đàm phán mới trở nên dễ dàng. Bên cạnh đó cũng giúp doanh nghiệp hiểu được nghĩa vụ và biết cần làm gì khi xuất nhập khẩu hàng hóa.
11 điều kiện Incoterm 2010 được phân làm bốn nhóm: E,F,C,D theo mức độ tăng dần trách nhiệm của người bán.
Chúng ta hãy cùng bắt đầu nhé!!
❌ Nhóm E
👉 Ex Works (EXW) – Giao hàng tại xưởng
Đây là điều kiện mà nghĩa vụ của người bán được giải phóng nhất. Người bán không phải chịu bất cứ trách nhiệm và chi phí nào về lô hàng. Từ việc xin giấy phép xuất khẩu đến thuê phương tiện vận chuyển, thủ tục Hải quan và thuế xuất khẩu…Có nghĩa là người bán chỉ cần giao hàng tại xưởng của người bán và mọi vấn đề phía sau người mua sẽ lo, rủi ro cũng được chuyển từ thời điểm này.
❌ Nhóm F
Trong nhóm F có 3 điều kiện là FOB, FCA, FAS, F là “Free” – không có trách nhiệm (việc vận chuyển hàng hóa từ nước này sang nước khác)
Sự khác nhau của ba điều kiện này là trách nhiệm vận chuyển từ xưởng người bán lên tàu hoặc lên máy bay
👉 Free Carrier (FCA) – Giao cho người chuyên chở
Với điều kiện này, người bán sẽ chỉ phải bốc hàng lên phương tiện vận tải của người mua. Nhưng nếu vị trí chỉ định nằm ngoài khu vực của người bán thì người mua sẽ phải chịu trách nhiệm bốc hàng lên xe. Rủi ro được chuyển từ thời điểm giao cho người chuyên chở.
Khi nói đến FCA hãy nhớ chữ C nghĩa là Carrier- vận chuyển, Free Carrier là miễn trách nhiệm vận chuyển.
👉 Free Alongside (FAS) – Giao hàng dọc mạn tàu
Free Alongside- miễn trách nhiệm khi hàng đã giao dọc mạn tàu. Trách nhiệm của người bán trong điều kiện này cao hơn ở FCA. Ở điều kiện này người bán phải đưa hàng xếp dọc mạn tàu cảng đi( cảng xuất khẩu) . Rủi ro cũng được chuyển khi hàng giao dọc mạn tàu.
👉 Free On Board (FOB) – Giao hàng lên tàu
Ở điều kiện này trách nhiệm của người bán cao hơn FAS. Hay là người bán phải giao hàng lên tàu. Qua đó, người bán phải chịu trách nhiệm về việc cầu hàng lên tàu an toàn. Nghĩa là chịu trách nhiệm về việc cẩu hàng lên tàu an toàn.
Như vậy trong nhóm F, hãy nhớ điểm quan trọng: Trách nhiệm chuyên chở của người bán sẽ tăng dần từ : FCA --> FAS --> FOB
❌ Nhóm C
Ở nhóm E, người bán chỉ giao hàng còn chịu mọi trách nhiệm về chi phí và rủi ro sẽ do người mua chịu. Đến nhóm F, trách nhiệm của người bán tăng lên, đề cập đến trách nhiệm chuyên chở. Đến nhóm C, trách nhiệm của người bán lại tăng lên đó là đảm nhận luôn việc chuyên chở đến cảng dỡ (cảng của nước nhập khẩu) cho người mua. Từ gợi nhớ đến nhóm C là từ Cost – Cước phí.
👉 Cost and Freight (CFR) – Tiền hàng và cước phí
Khi đã giao hàng an toàn lên tàu giống điều kiện FOB, rủi ro cũng được chuyển từ khi hàng hóa được giao lên tàu. Nhưng người bán phải chịu thêm chi phí chuyên chở hàng hóa đến cảng nước nhập khẩu. Đối với chi phí dỡ hàng từ tàu xuống do người mua chịu.
Giá CFR = Giá FOB + F (Cước phí vận chuyển chặng vận tải chính)
👉 Cost, Insurance and Freight (CIF) – Tiền hàng, bảo hiểm và cước phí
CIF giống CFR về việc bên bán thuê phương tiện vận tải, trả cước phí và chuyển rủi ro. Nhưng ở CIF người bán phải chịu thêm chi phí mua bảo hiểm cho lô hàng.
Bí quyết để nhớ CIF đối chiếu với các điều kiện khác là chữ I – Insurance – Bảo hiểm.
Giá CIF = Giá FOB + F (cước vận chuyển) + I (phí bảo hiểm).
👉 CPT – Carriage paid to – Cước phí trả tới
Đặc điểm nổi bật của CPT là ở chỗ giống hệt CFR (người bán chịu trách nhiệm thuê phương tiện vận tải chặng chính và trả cước). Ngoài ra còn thêm cước phí vận chuyển từ cảng dỡ hàng đến vị trí chỉ định của người mua nằm trong nội địa nước nhập khẩu.
CPT= CFR + F (Cước phí vận chuyển từ cảng dỡ hàng đến vị trí chỉ định nằm trong nội địa nước nhập khẩu).
👉 Carriage and Insurance Paid to (CIP) – Cước phí và bảo hiểm trả tới
CIP = CPT+I, đặc điểm của CIP là giống hệt CPT. Người bán sẽ phải chịu trách nhiệm thuê phương tiện vận tải, trả cước phí đến cảng dỡ hàng và phải chịu thêm cước phí vận chuyển từ cảng dỡ hàng đến vị trí do người mua chỉ định ở sâu trong nội địa nước nhập khẩu. Ngoài ra người bán sẽ phải chịu trách nhiệm mua bảo hiểm cho hàng hóa đến điểm đến chỉ định.
Như vậy trong nhóm C, có các lưu ý sau: Trách nhiệm làm thủ tục nhập khẩu, nộp thuế và lệ phí nhập khẩu thuộc người mua. Trách nhiệm người bán tăng dần CFR --> CIF--> CPT--> CIP
❌ Nhóm D
Đối với nhóm E, F, C thì việc bàn giao hàng hóa diễn ra ở nước xuất khẩu. Còn đặc trưng của nhóm D là việc bàn giao hàng hóa diễn ra ở nước nhập khẩu.
👉 Delireres at Terminal (DAT) – Giao hàng tại bến
Người bán giao hàng, khi hàng hóa đã dỡ khỏi phương tiện vận tải chở đến tại 1 bến theo quy định. Người bán phải chịu rủi ro đến khi hàng hóa được dỡ xuống bến quy định an toàn.
👉 Delivered at Place (DAP) – Giao hàng tại nơi đến
Người bán chịu mọi rủi ro và chi phí cho đến khi hàng đã được đặt dưới sự định đoạt của người mua trên phương tiện vận tải đến và sẵn sàng để dỡ tại nơi đến
👉 Delivered duty Paid (DDP) – Giao hàng đã thông quan nhập khẩu
Giống điều kiện DAP nhưng người bán chịu thêm thêm nghĩa vụ thông quan nhập khẩu, nộp các loại thuế liên quan
error: Content is protected !!