Nội dung bắt buộc ghi trên nhãn hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam

Nội dung bắt buộc ghi trên nhãn hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam ( Nghị định số 111/2021/NĐ-CP) có hiệu lực từ 15/02/2022

Nhãn gốc của hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam bắt buộc phải thể hiện các nội dung sau bằng tiếng nước ngoài hoặc tiếng Việt khi làm thủ tục thông quan:

a) Tên hàng hóa;

b) Xuất xứ hàng hóa

Trường hợp không xác định được xuất xứ thì ghi nơi thực hiện công đoạn cuối cùng để hoàn thiện hàng hóa theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định này;

c) Tên hoặc tên viết tắt của tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa ở nước ngoài.

c1) Trường hợp trên nhãn gốc hàng hóa chưa thể hiện tên đầy đủ và địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa ở nước ngoài thì các nội dung này phải thể hiện đầy đủ trong tài liệu kèm theo hàng hóa;

c2) Đối với hàng hóa nhập khẩu và Việt Nam có nhãn gốc tiếng nước ngoài theo quy định tại các điểm a, b, c khoản 2 Điều này, sau khi thực hiện thủ tục thông quan và vận chuyển về kho lưu giữ, tổ chức, cá nhân nhập khẩu phải thực hiện việc bổ sung nhãn hàng hóa ghi bằng tiếng Việt theo quy định tại khoản 1 Điều này trước khi đưa hàng hóa vào lưu thông thị trường tại Việt Nam.

Hàng hóa có nhãn đúng quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP đã sản xuất, nhập khẩu, lưu thông trước thời điểm Nghị định số 111/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành:

– Tiếp tục được lưu thông, sử dụng đến hết  hạn sử dụng ghi trên nhãn hàng hóa

– Đối với các hàng hóa không bắt buộc ghi hạn sử dụng trên nhãn hàng hóa được tiếp tục lưu thông, sử dụng.

– Nhãn hàng hóa, bao bì thương phẩm gắn nhãn mác đã được sản xuất, in ấn trước đó thì được tiếp tục sử dụng để sản xuất hàng hóa nhưng không quá 2 năm kể từ ngày Nghị định số 111/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành

Cần bản FULL Nghị đinh, Tư vấn cụ thể Liên hệ Ms Huyền – 0368907239

Mail: huyenct@asctrans.com.vn

error: Content is protected !!