PHÂN LOẠI MẶT HÀNG HỆ THỐNG KHÍ Y TẾ

HỆ THỐNG KHÍ Y TẾ ĐƯỢC PHÂN LOẠI NHƯ THẾ NÀO?

1. Xác định bản chất mặt hàng

Theo báo cáo, hệ thống khí y tế trung tâm gồm các hệ thống nhỏ: trung tâm cung cấp khí oxy, trung tâm cung cấp khí N2O, trung tâm cung cấp khí CO2, trung tâm cung cấp khí hút, trung tâm cung cấp khí nén, hệ thống báo động trung tâm, các thiết bị đầu cuối, thiết bị ngoại vi. Hệ thống khí y tế được Bộ Y tế cấp phép nhập khẩu đối với trang thiết bị y tế, có danh mục đính kèm.

Theo kết quả khảo sát, báo cáo của doanh nghiệp: các thành phần của hệ thống khí y tế có quan hệ ràng buộc và không tách rời nhau, nếu một trong các hệ thống cung cấp, theo dõi và báo động, hệ thống phân phối không hoạt động thì hệ thống khí y tế không đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế. Ngoài ra, các trung tâm cung cấp oxy, không khí để thở, CO2, N2O cũng hoạt động đồng thời để cung cấp các loại khí y tế đến các thiết bị đầu cuối. Nếu một trong các trung tâm bị ngừng hoạt động thì các thiết bị đầu cuối (cánh tay, hộp đầu giường) sẽ không đáp ứng yêu cầu cung cấp đúng và đủ khí cho công tác chuẩn đoán, điều trị bệnh. Bên cạnh đó, tính hệ thống của hệ thống khí y tế cũng yêu cầu các máy nén, máy hút và bình tích áp khi được lắp đặt trong hệ thống khí y tế phải đảm bảo có các hệ thống phin lọc để đạt được khí theo tiêu chuẩn khí y tế dùng trong bệnh viện.

Từ các nội dung trên, “hệ thống khí y tế” thỏa mãn chú giải 3 Chương 90, Chú giải 4 Phần XVI Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu về phân loại hệ thống theo máy thực hiện chức năng đã được xác định.

2. Thực hiện phân loại và xác định mã số

Để xử lý vướng mắc phân loại “hệ thống khí y tế” đúng quy định, đề nghị Cục Hải quan Tp. Hải Phòng kiểm tra lại hồ sơ, thực tế việc sử dụng máy móc, thiết bị đã nhập khẩu, đối chiếu với danh mục đã được Bộ Y tế cấp phép, hợp đồng kinh tế về việc cung cấp thiết bị khí y tế cho bệnh viện và xử lý như sau:

2.1. Đối với trường hợp doanh nghiệp đã thực hiện đăng ký Danh mục máy móc thiết bị theo Điều 7 Thông tư số 14/2015/TT-BTC thì căn cứ chú giải 3 chương 90 và chú giải 4 phần XVI phân loại vào nhóm 90.18, mã số 9018.90.90.

2.2. Đối với trường hợp doanh nghiệp không thực hiện đăng ký Danh mục máy móc thiết bị theo Điều 7 Thông tư số 14/2015/TT-BTC:

a) Nếu doanh nghiệp nhập khẩu hệ thống khí thiết bị y tế hoàn chỉnh, thuộc một tờ khai hoặc một số hệ thống nhỏ hoàn chỉnh, thuộc một tờ khai (ví dụ: trung tâm cấp khí oxy thuộc một tờ khai, trung tâm cấp khí nén và trung tâm cấp khí hút thuộc cùng một tờ khai), đã lắp ráp, được Bộ Y tế cấp phép, thì phân loại vào nhóm 90.18, mã số 9018.90.90. Trường hợp các hệ thống nói trên nhập khẩu ở dạng hoàn chỉnh nhưng chưa lắp ráp hoặc tháo rời, thuộc một tờ khai, được Bộ Y tế cấp phép, thì áp dụng quy tắc 2a nêu tại Điều 8 Thông tư số 14/2015/TT-BTC, phân loại vào nhóm 90.18, mã số 9018.9090.

 

b) Nếu doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu không thuộc các trường hợp tại điểm 2.1 và tiết a điểm 2.2 nêu trên thì thực hiện phân loại theo mã số của từng máy móc thiết bị cấu thành hệ thống.

————————————————————————————————————————————————————————
ASC TRANS – FULL DỊCH VỤ NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ, TPCN, MP
Các dịch vụ cung cấp :
1. Phân loại TTBYT (CHỈ TỪ 400K, Có chứng chỉ hành nghề, chuẩn vào thầu, làm công bố, GPNK, lưu hành)
2. ISO 13485. ISO 9001. ISO 22000
3. Công bố đủ điều kiện sản xuất TTBYT
4. Công bố đủ điều kiện mua bán TTBYT loại BCD
5. Xin giấy phép nhập khẩu TBYT thông tư 30
6. Công bố TTBYT loại A nhập khẩu/sản xuất trong nước
7. Tra soát – Up sửa – Up mới hồ sơ đăng ký lưu hành TTBYT loại BCD nhập khẩu/sản xuất trong nước
8. Tư vấn thuế XNK, MÃ HS, xử lý VAT 5 VAT 10 hàng y tế
9. Công bố TPCN nhập khẩu/sx trong nước, đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo
10. Tự công bố sản phẩm nhập khẩu
11. Công bố mỹ phẩm nhập khẩu
12. Thủ tục hải quan trọn gói
13. Vận chuyển AIR/SEA EXW, FOB, TRUCKING nội địa
☎ Mob: 0965138426 – Ms Hạnh (Mob/Zalo)
???? Hanhht@asctrans.com.vn
error: Content is protected !!