PHÂN TÍCH PHÂN LOẠI MẶT HÀNG “GIẤY THẤM DẦU”

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

 

   Về việc phân loại mặt hàng “Giấy thấm dầu – Oil removing paper” tại Thông báo kết quả Phân tích phân loại số 0511/CNHP-NV ngày 03/6/2013 của Trung tâm PTPL Chi nhánh TP. Hải Phòng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

 

   Căn cứ Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; nội dung chú giải chi tiết nhóm 39.26 thì:

 

   Mặt hàng có tên khai báo “Giấy thấm dầu – Oil removing paper” có kết quả phân tích số 0511/CNHP-NV ngày 03/6/2013 “Miếng lau mặt thấm hút dầu, dùng một lần, có bản chất là màng polypropylene chưa tẩm hương thơm và mỹ phẩm” và công văn số 62/NV-CNHP ngày 25/7/2013 bổ sung nội dung “Màng polypropylene, đã tạo vân (dập lỗ nhỏ) trên bề mặt, kích thước 82x53mm, đã dược thấm tẩm dầu khoáng (mineral oil) và một số chất phụ gia khác. Công dụng dùng để thấm mồ hôi trên da mặt” phù hợp phân loại vào nhóm 39.26 “Các sản phẩm khác từ plastic và các sản phẩm bằng các vật liệu khác của các nhóm từ 39.01 đến 39.14.”, phân nhóm 3926.90 “- Loại khác”, phân nhóm “- – Các sản phẩm vệ sinh, y tế và phẫu thuật”, mã số 3926.90.39 “- – – Loại khác”.

 

   Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.

 

PTPL GIẤY THẤM DẦU

error: Content is protected !!