QUY ĐỊNH MỚI VỀ XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ HẢI QUAN TÍNH THUẾ HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU TỪ NGÀY 15/20/2019

QUY ĐỊNH MỚI VỀ XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ HẢI QUAN TÍNH THUẾ HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

TỪ NGÀY 15/20/2019

 

Ngày 30/08/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 60/2019/TT-BTC sửa đổi quy định về trị giá tính thuế đối với hàng hóa XK, NK, sửa đổi quy định cũ tại Thông tư 39/2015/TT-BTC, có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2019. 

 

Theo đó, Thông tư  60/2019/TT-BTC tập trung vào 4 nhóm vấn đề lớn, cụ thể:

1/ Nhóm vấn đề về quy định chung: Bổ sung 06 khái niệm và quyền, nghĩa vụ của cơ quan Hải quan trong xác định trị giá hải quan.

2/ Nhóm vấn đề về nguyên tắc và phương pháp xác định trị giá hải quan: tập trung vào 2 nội dung quan trọng là: 03 nguyên tắc và 06 phương pháp xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa XK và 03 nguyên tắc và 06 phương pháp xác định trị giá hải quan hàng NK. 

3/ Nhóm vấn đề về phương pháp xác định trị giá hải quan giải quyết triệt để vướng mắc trong thực tế như: Phương pháp xác định trị giá giao dịch; xác định trị giá hải quan đối với giá giao dịch hàng hóa NK tương tự; xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa NK theo phương pháp suy luận; và bổ sung thêm quy định về xác định trị giá hải quan hàng hóa XNK đặc thù: xác định trị giá hải quan đối với phần mềm; các khoản điều chỉnh cộng và tiền bản quyền, chi phí giấy phép; xác định trị giá hải quan đối với phương pháp xác định trị giá giao dịch của hàng hóa nhập khẩu tương tự, hàng hóa có mối quan hệ đặc biệt; việc xác định trị giá đối với một số trường hợp hàng hóa XNK đặc thù như hàng tiêu hủy, hàng chuyển phát nhanh…

4/ Nhóm vấn đề thứ tư về cơ sở dữ liệu: xây dựng, quản lý và sử dụng Danh mục quản lý rủi ro, quản lý theo mặt hàng và doanh nghiệp rủi ro.

 

Cũng theo Thông tư 60/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2015/TT-BTC quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có hiệu lực: 15/10/2019.

Theo đó, từ ngày 15/10/2019, cơ quan hải quan tiến hành xác định trị giá hải quan trong các trường hợp sau: – Người khai hải quan không xác định được trị giá hải quan theo các phương pháp quy định tại Thông tư 39/2015/TT-BTC.

– Đủ cơ sở, căn cứ bác bỏ trị giá hải quan do người khai hải quan tự kê khai, tự xác định.

– Có căn cứ xác định trị giá hải quan do người khai hải quan tự kê khai, tự xác định không phù hợp.

– Khi xác định trị giá hải quan, cơ quan hải quan phải căn cứ nguyên tắc, trình tự các phương pháp xác định trị giá hải quan, cơ sở dữ liệu trị giá hải quan, các chứng từ, tài liệu có liên quan theo quy định.

– Cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra, xử lý khoản giảm giá trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

 

Picture

 

Quý doanh nghiệp cần hỗ trợ về thủ tục xuất nhập khẩu, thông quan, vận chuyển hàng hóa vui lòng liên hệ Ms Nhung – 0352.812.752 (Mob/Zalo) để được tư vấn và hỗ trợ cụ thể.

error: Content is protected !!